International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 4 Issue 2 (June 2020)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 4 (2)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.260

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 4 (2)
The Relation of Money Supply and Economic Growth: Panel Granger Causality Test for Developing Countries

Mehmet Emre Ünsal

pp. 33 - 40   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.260.1

Abstract

This study aims to investigate the relationship between money supply and economic growth as applied in developing countries. For this purpose, Panel Cointegration and Panel Causality Analyses are performed by using the monthly data of 1997-2017 period. In these analyses, real GDP is used as dependent variable; M1, M2 and M3 money supply measures are used as independent variables. In accordance with the results of stationarity, cross sectional dependence and homogeneity tests, econometric analysis is done by Gengenbach, Urbain & Westerlund EC Cointegration and Dumitrescu & Hurlin Panel Granger Causality Tests. According to the results of the analysis, in developing countries, while there is a causality from money supply to economic growth in the short run, there is no relationship between these variables in the long run.

Keywords: Money Supply, Economic Growth, Panel Granger Causality Test.

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 4 (2)
Asimetrik Bilginin BES Katılımcıları Üzerine Etkisi: İstanbul İli Örneği

Hasan Alp Özel & Esra Kara

pp. 41 - 53   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.260.2

Abstract

Sigortacılık sektöründe son yıllarda önemli bir yer edinen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) aynı zamanda sektöre yeni bir ivme kazandırmıştır. Yapılan araştırmada tüketicilere BES’de asimetrik bilgi olgusunun var olup olmadığı sorulmuş ve alınan cevaplar doğrultusunda sistemden ayrılma nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Asimetrik Bilgi, alıcı ve satıcı arasındaki bilgi simetrisinin bozulmasından kaynaklanan bir problemi ifade etmektedir. Çalışma ile BES’e dahil olan ve daha sonra sistemden ayrılma kararı alan bireylerin bu kararı almalarında etkili olan faktörün ne kadar asimetrik bilgi olgusuna dayandığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma ile belirlenecek olgular doğrultusunda sistem üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve bireysel emeklilik sisteminin tüketiciye tam ve doğru anlatılması bu şekilde de sisteme güven ve katılımın artması açısından önemlilik arz etmektedir.

Keywords: Bireysel Emeklilik Sistemi, Asimetrik Bilgi, Karar Verme