Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4802   |  e-ISSN: 2602-4500

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi (IJIASOS) sosyal bilimleri alanında bilimsel kurallara uygun araştırmaları yayınlayan açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. IJIASOS sosyal bilimlerde güncel sorunlar üzerine yenilikçi bakış açısı getiren çalışmalara öncelik vermeyi amaçlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

ISSN: 2602-4802
e-ISSN : 2602-4500
Kısa Adı: IJIASOS

En Popüler Makaleler

Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları

Bora Yenihan & İzzettin As

ss. 71-89   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.6

Cilt 1, Sayı 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği

Tanju Çolakoğlu, Ebru Kanyılmaz Polat & Gonca Gezer Aydın

ss. 29-39   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.3

Cilt 1, Sayı 1

Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği

Bünyamin Bacak & Şaziye Ceren Uzunay

ss. 1-13   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.1

Cilt 1, Sayı 1

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği

Hasan Alp Özel

ss. 73-82   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.142.3

Cilt 2, Sayı 1

Bölgesel Kalkınmada Kadın İş Gücünün Önemi: TRB 1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme

Gökçe Cerev

ss. 15-28   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.2

Cilt 1, Sayı 1

daha fazla...