International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 3 Issue 2 (June 2019)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 3 (2)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.216

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 3 (2)
Çevresel Performans Endeksi ve Sürdürülebilir Yönetişim Göstergeleri Kapsamında Ülke Karşılaştırması: Türkiye ve İsviçre Örneği

Nahit Bek

pp. 36 - 45   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.216.1

Abstract

Küreselleşmenin her alanda etkisini gösterdiği 21. yüzyılda birçok çevresel problemin etkisi de küresel boyutlardadır. Ülkelerin çevresel problemler karşısında göstermiş olduğu reaksiyonlar ile geliştirdikleri çözümler, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca izlenmektedir. Bu bağlamda birçok kurum düzenli olarak çevresel raporlar yayınlamaktadır. Yale Üniversitesi ve Bertelmanns Vakfı bu kurumlar arasındadır. Her iki kurumunda yayınlamış olduğu çevre raporlarında İsviçre ilk sırada yer alırken Türkiye gerilerde yer almaktadır. Bu çalışmada İsviçre ve Türkiye’nin çevresel performansı incelenerek iki ülkenin karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin çevresel göstergeleri ele alınarak düşük sıralarda yer almasının nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Literatür taraması ve döküman analizi çalışmada başvurulan yöntemlerdendir. Elde edilen veriler nitel veri analiz programı olan Maxqda ile çözümlenmiştir.

Sonuç olarak çevresel göstergeleri oluşturan birçok kriterde Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı görülmüştür. Çevresel bağlamda Türkiye’nin alt sıralarda yer almasına neden olan eksiklikler tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Keywords: Çevre, Çevre Sorunları, Çevresel gösterge, Türkiye, İsviçre