International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Volume 2 Issue 4 (September 2018)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 2 (4)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.195

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 2 (4)
Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi

İris Kalkan Özel & Fazil Alioğlu

pp. 157 - 172   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.195.1

Abstract

Finans piyasaları ülke ekonomilerinin temel yapı taşlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bankacılık sistemi ise finans piyasalarının en önemli aktörü durumundadır. Bankacılık sisteminin karşılaştığı riskler, küreselleşme süreci içerisinde artmış ve çeşitlenmiştir. Bu çalışmada ekonomik değişkenlerin takipteki krediler üzerine etkisi incelenmiştir. Takipteki krediler açısından baktığımızda cari açık, döviz kuru, kredi hacmi değişkenleri ile takipteki krediler arasında ters yönlü doğrusal bir ilişki sözkonusu iken büyüme, GSYH, sanayi üretim endeksi değişkenleri ile aynı yönlü doğrusal ilişki söz konusudur.  Takipteki krediler birçok değişkene gecikmeli olarak tepki vermektedir. Cari açık, döviz kuru, büyüme oranı, kredi hacmi, GSYH, sanayi üretim endeksi, takipteki krediler için Johansen Koentegrasyon test sonucuna bakıldığında; değişkenler arasında uzun dönem koentegrasyon ilişkisinin olduğu ve bu ilişkiyi sağlayan %5 anlamlılık seviyesinde beş koentegrasyon vektörü olduğu görülmektedir. Takipteki krediler varyansındaki değişiminin dört dönem sonra yaklaşık olarak %56,50’ı cari açıktan kaynaklanmaktadır. Takipteki krediler değişiminin kaynağında en az etkili olan değişken ise ekonomik büyüme oranı olup yaklaşık %0,63’lik bir paya sahiptir. Uzun dönemde ise cari açığın etkisini kaybettiği ekonomik büyüme oranının etkisini arttırdığı görülmektedir.

Keywords: Bankacılık, Risk Yönetimi, Krediler

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences Vol. 2 (4)
Women and Childrens Rights in the Republic of Kazakhstan: Theory and Practice

Zaure Ayupova, Daurenbek Kussainov, Zhanyl Madalieva, Gulbakhsha Mussabayeva, Gulnar Rakhimova & Zura Chikeeva

pp. 173 - 183   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.195.2

Abstract

At the beginning of the third millennium, the special attention was made to the issue of childrens and women rights. Especially, the democratization of the society, political and economic changes in the countries of Central Asia created both opportunities and obstacles to achieving gender equality. This paper discusses the available legislation and real life problems with respect to the legal rights of woman and children. In conclusion, the national legislation is to enabled and enforced for the development of  women and childrens rights.

Keywords: Feminism movement, Children and women rights, Gender equality, Central Asia, Kazakhstan, Women non-governmental organizations, Gender statistics, Strategy of Gender Equality, Institutionalization of gender policy, Realization of children’s rights