Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4802   |  e-ISSN: 2602-4500

The International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences (IJIASOS) is a peer reviewed journal that publishes research on scientific principles in the field of Social Science. IJIASOS aims to give priority to studies that bring an innovative perspective on current social problems. The journal is publishes articles in Turkish and English. IJIASOS is published four times a year.

ISSN: 2602-4802
e-ISSN : 2602-4500
Journal Abbreviation: IJIASOS

Top Ranked Articles

Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları

Bora Yenihan & İzzettin As

pp. 71-89   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.6

Volume 1, Issue 1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği

Tanju Çolakoğlu, Ebru Kanyılmaz Polat & Gonca Gezer Aydın

pp. 29-39   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.3

Volume 1, Issue 1

Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği

Bünyamin Bacak & Şaziye Ceren Uzunay

pp. 1-13   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.1

Volume 1, Issue 1

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği

Hasan Alp Özel

pp. 73-82   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.142.3

Volume 2, Issue 1

Bölgesel Kalkınmada Kadın İş Gücünün Önemi: TRB 1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme

Gökçe Cerev

pp. 15-28   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.2

Volume 1, Issue 1

more...