Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Cilt 7 Sayı 4 (Aralık 2023)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (4)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.628

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (4)
Perception of Logistics 4.0: A Study of Supply Chain Department Employees

Canan Gula & Sena Erden Ayhün

ss. 157 - 172   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.628.1

Özet

The concept of Industry 4.0, which developed in parallel with the fourth industrial revolution, brought forward the digitalization of processes and automation of production models. The concept of Industry 4.0 led to an impact on sectors along with the latest information technologies while enabling the implementation of logistics 4.0 activities in the logistics sector. Logistics 4.0 stands out as a new paradigm of the logistics system that aims to respond effectively to customer needs and improve customer relationship management.

The objective of this study is to determine the Logistics 4.0 perceptions of white-collar employees working in supply chain management department in one of the leading organizations under the building products sector. For this purpose, a semi-structured interview was conducted with the participants on the basis of the questions determined in the literature and the data were collected accordingly. A total of 21 white-collar employees from supply chain departments participated in the study. The outputs of the study were created with the content analysis design, one of the qualitative analysis methods. As a result of the study, it is determined that Logistics 4.0 will provide great advantages to supply chain processes but also bring along some disadvantages. The study findings revealed that the sector will face a number of opportunities and threats as well as some strengths and weaknesses while transitioning to this process.

Anahtar Kelimeler: Logistics 4.0, Industry 4.0, Supply Chain Management, Management

Orjinal Araştırma Makalesi | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (4)
High School Students' Perspectives about Using Digital Technologies in Education: DigiSchools Project

Fatih Ermez, Vahap Çetin, Ebru Yılmaz İnce & Murat İnce

ss. 173 - 183   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.628.2

Özet

This study was carried out to determine high school students' perspectives on the use of digital technologies in education. There are 17 items in the questionnaire, these items are represented by 2 themes: "To what extent do you disagree or agree with the following statements about using of digital technologies in schools” and “How often do you engage in these digital learning activities”. The questionnaire questions were prepared by examining survey studies in this field. There are 17 items in the questionnaire, these items are represented by 2 themes: "What extent do you disagree or agree with the following statements about using of digital technologies in schools” (1-5 Likert) and “How often do you engage in these digital learning activities” (1-3 Likert; never-often) which were developed in order to examine students' perspectives on the use of digital technologies in education. The scale items were evaluated using mean, standard deviation, frequency, percentage and Anova analyses. Students' perspectives on the use of digital technologies differences by country and usage frequency were analyzed. It has been determined that student participation in the survey items is high. Because of the positive content of the survey items, their opinions about the use of digital technologies in education are positive.

Anahtar Kelimeler: Digital technologies, pandemic process, students’ perspectives, DigiSchools Project

Orjinal Araştırma Makalesi | Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi Cil. 7 (4)
2005-2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programındaki Coğrafya İçerikli Konuların Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Sevim Koçal & Yılmaz Geçit

ss. 184 - 216   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2023.628.3

Özet

İnsan ve mekan arasındaki ilişki ve etkileşimi kendine özgü prensipleriyle ele alan ve uygulamalı boyutuyla bugün artık mekan yöntemi konusunda da oldukça önemli veriler sağlayan coğrafya disiplini, doğası gereği yeryüzünün en eski disiplinlerinden birini teşkil etmektedir. Bu anlayış ve realitenin bir gereği olarak coğrafya içerikli konular ülkemizde de birçok disiplinin içeriğini oluşturmaktadır. İlkokulun ilk üç sınıfında Hayat Bilgisi dersi içerisinde yer almaya başlayan coğrafi konular, 4. sınıftan itibaren 7. sınıfa kadar da Sosyal Bilgiler ders içeriklerinde önemli bir alanı teşkil etmektedir. Bu çalışmada, coğrafya içerikli konuların 4-7. sınıflarda okutulan 2005-2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında yer alan amaç, öğrenme alanı, kazanım ve beceri ögeleri bağlamında ne ölçüde yer aldığı ve nasıl bir değişim geçirdiği tespit edilmiştir. İlgili araştırma nitel araştırma yaklaşımına uygun yürütülmüş olup veriler doküman analizi ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, 2005 yılı öğretim programının toplam 18 amacının 6’sı, 2018 yılındaki toplam 17 amacın 5 tanesinin coğrafya ile doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı coğrafya kazanımları sayısal olarak karşılaştırıdığında 2005 yılı öğretim programından 2018 yılı öğretim programına geçildiğinde coğrafya kazanımlarının tüm sınıf düzeylerinde azaltıldığı tespit edilmiştir. Tüm bu bulgular coğrafya disiplinine ait kazanım sayısının genel anlamda yeni programda azaldığına işaret etmektedir. Ayrıca tüm bu sınıf düzeylerinde coğrafi kazanımların ağırlıklı olarak “Insanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı içerisinde yer aldığı dikkat çekmektedir. Öte yandan coğrafya ile ilişkilendirilebilecek beceri sayısı 2005 yılı programında 4 iken 2018 yılı programında ise 9 olmuştur. Coğrafya ile ilişkili beceri sayısındaki artış coğrafya disiplininin kapsamı ve derinliği açısından olumlu değerlendirilebilir. Kazanımların önemli oranda “Insanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında yer alması doğal karşılanırken diğer yandan coğrafya disiplininin doğası gereği diğer öğrenme alanlarıyla da daha fazla ilişkilendirilmesi beklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Kazanım, Beceri, Amaçlar, Öğrenme Alanı