International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Most Viewed

Effects of Coffee Shops' Food Quality, Service Quality and Ambience Quality on Customer Satisfaction and Loyalty in Batman, Turkey

Feridun Duman

pp. 54 - 68   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2020.278.1   |   Number of Views: 3050  |  Number of Download: 1413

Türkiye’de Kamu Sendikacılığının Gelişimi ve Toplu Pazarlık Sorunları

Bora Yenihan & İzzettin As

pp. 71 - 89   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.6   |   Number of Views: 1455  |  Number of Download: 1400

Sosyal Politikalar Açısından Rawls'un Adalet Teorisi

Abdülkadir Şenkal & Tuba Cebe

pp. 60 - 82   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.221.2   |   Number of Views: 1051  |  Number of Download: 1148

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği

Tanju Çolakoğlu, Ebru Kanyılmaz Polat & Gonca Gezer Aydın

pp. 29 - 39   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.3   |   Number of Views: 1010  |  Number of Download: 1321

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği

Hasan Alp Özel

pp. 73 - 82   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.142.3   |   Number of Views: 796  |  Number of Download: 1241

Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği

Bünyamin Bacak & Şaziye Ceren Uzunay

pp. 1 - 13   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2017.85.1   |   Number of Views: 681  |  Number of Download: 1181

İş Kazalarının Hukuki Sonuçları

Ecehan Kazancı Yabanova & Mustafa Öztürk

pp. 83 - 105   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.229.1   |   Number of Views: 572  |  Number of Download: 715

Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi

İris Kalkan Özel & Fazil Alioğlu

pp. 157 - 172   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2018.195.1   |   Number of Views: 551  |  Number of Download: 798

OECD Ülkelerinde Sağlık Sistemlerinin Sağlık Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi

Hülya Diğer & Rıfat Bilgin

pp. 212 - 235   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2021.419.2   |   Number of Views: 455  |  Number of Download: 577

Çevresel Performans Endeksi ve Sürdürülebilir Yönetişim Göstergeleri Kapsamında Ülke Karşılaştırması: Türkiye ve İsviçre Örneği

Nahit Bek

pp. 36 - 45   |  DOI: 10.29329/ijiasos.2019.216.1   |   Number of Views: 389  |  Number of Download: 749