International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2018, Vol. 2(1) 73-82

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği

Hasan Alp Özel

pp. 73 - 82   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2018.142.3

Published online: June 25, 2018  |   Number of Views: 826  |  Number of Download: 1286


Abstract

Ekonomik büyüme teorilerinde önemli gelişmeler yaşansa da dış ticaretin önemi değişmemiştir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler de dış ticaret kaynak ve döviz sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde 2000q1-2017q3 dönemi ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme verilerini kullanarak, dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymaktır. Bulunan sonuçlara göre, Türkiye’nin ithalat destekli büyüme modeline daha uygun olduğu görülmektedir.

Keywords: Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Nedensellik


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ozel, H.A. (2018). Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(1), 73-82. doi: 10.29329/ijiasos.2018.142.3

Harvard
Ozel, H. (2018). Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(1), pp. 73-82.

Chicago 16th edition
Ozel, Hasan Alp (2018). "Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2 (1):73-82. doi:10.29329/ijiasos.2018.142.3.

References
  1. Ades, F. Alberto, Edward L. Glaeser. (1999). Evidence on Growth, Increasing Returns, and The Extend of The Market. The Quarterly Journal of Economics, vol. 144 no 3, ss. 1025-1045. [Google Scholar]
  2. Çakmak, Özge Aynagöz. (2006). “Türkiye ile Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere Arasında İmalat Endüstrisinde Endüstri İçi Ticaretin Yapısı: 1991-2004”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Yıl: 2, Sayı 1, 2006, s. 30-47. [Google Scholar]
  3. Johansen, Soren. Statistical Analysis Of Cointegration Vectors”, Journal of Economics Dynamic And Control, Vol. 12, Issues 2-3, 1988, pp. 231-254. [Google Scholar]
  4. Özel, Hasan Alp. (2011). Türkiye’de Ticari Serbestleşmenin Tarihsel Gelişimi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss. 73-92. [Google Scholar]
  5. Shahbaz, Muhammad, Nanthakumar Loganathan, Rasid Sbia, Talat Afza. (2015). The Effect of Urbanization, Affuence And Trade Openness on Energy Consumption: A Time Series Analysis In Malaysia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 47 ss. 683-693. [Google Scholar]
  6. Solarin, Sakiru Adebola, Shahbaz, Muhammad. (2015). Natural Gaz Consumption and Economic Growth: The Role of Foreign Direct Investment. Capital Formation and Trade Openness in Malaysia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 42, ss. 835-845. [Google Scholar]
  7. Tunçsiper Behriye ve Rençber Ezgi Zeynep (2017). Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. International journal of social Sciences and Education Research, volume 3(2), ss. 619-630. [Google Scholar]
  8. Yapraklı, Sevda (2007). Ticari ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı 5, ss. 67-89. [Google Scholar]
  9. Yurdakul Funda ve Aydın Mehmet (2017). Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. UİİİD-IJEAS, 18. EYİ Özel sayısı ss. 23-36.  [Google Scholar]