International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2021, Vol. 5(2) 66-90

"Erkek İşi"nde Kadın Emeği: Toplumsal Cinsiyet Rollerine Başkaldıran Kadınlar Üzerine Nitel Bir Araştırma 

Meryem Tekin Epik & Serap Özen


Related Articles
Türkiye'de İşgücü Piyasasında Kadının Konumu (1950-1980)

Büşra Sağlık
Volume 5 Issue 4