International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2018, Vol. 2(4) 157-172

Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi

İris Kalkan Özel & Fazil Alioğlu


Related Articles
İslami Finans Sistemi ve Katılım Bankacılığının Değerlendirilmesi

Aslı Çetinkaya
Volume 7 Issue 3