International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 41-48

Mevsimlik Fındık İşçilerinin Geçim Şartları

Kemal Yıldız, Celalettin Yanık & Merve Çiloğlu Yörübulut


Related Articles
İstihdam ve Ücret Üzerine Bir Araştırma

Adem Esen, Mehmet Emre Ünsal & Ahmet Tuzcuoğlu
Volume 2 Issue 1