International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2018, Vol. 2(1) 1-37

İstihdam ve Ücret Üzerine Bir Araştırma

Adem Esen, Mehmet Emre Ünsal & Ahmet Tuzcuoğlu

pp. 1 - 37   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2018.142.1

Published online: June 25, 2018  |   Number of Views: 163  |  Number of Download: 632


Abstract

Ücret işçi ve ailesinin geçim kaynağıdır. Diğer taraftan ücret işveren için üretimde önemli bir maliyet unsurudur. Bu çalışmada, 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde İstanbul’da 1037 kişi ile ücretler ve diğer bazı çalışma ilişkileri hakkında anket yapılmıştır. İstanbul, Türkiye’deki toplam çalışanın % 30 kadarını barındırmaktadır. Bunun için, bu çalışmanın Türkiye için de anlamlı olduğu söylenebilir. Ankette yer alan sorulara verilen cevaplardan bazıları şöyle sıralanabilir: Ankete katılanların %43.9’u mavi yakalı, %24.4’ü beyaz yakalıdır. Sadece tek ferdin çalıştığı aile oranı üçte bir dolayındadır. Deneklerin işlerini bulma şekilleri içinde arkadaş tavsiyesi en yüksek iken (%48.5), resmi kurum aracılığı ile iş bulma %11 civarındadır. Mesleki eğitim alanların oranı %57.4’tür. İşten memnun olanların oranı %75.1’tir. Yaptıkları işleri çok zor görenlerin oranı %13.7, zor görenlerin oranı %39.3, normal görenlerin oranı da %39.4, kolay görenlerin oranı ise %7.5’tir. Ayrıca ankette çalışanların işten memnuniyeti, çalışan yerler, net ücretler, iş bulma süreleri ve asgari ücret beklentisi ile ilgili olarak yaş, medeni durum, eğitim, çalışılan yer itibariyle çapraz değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords: Asgari Ücret, Ücret Algısı, Net Ücret, Ücret Maliyeti, Ücret Farkları, İşten Memnuniyet, İş Bulma Süresi.


How to Cite this Article

APA 6th edition
Esen, A., Unsal, M.E. & Tuzcuoglu, A. (2018). İstihdam ve Ücret Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(1), 1-37. doi: 10.29329/ijiasos.2018.142.1

Harvard
Esen, A., Unsal, M. and Tuzcuoglu, A. (2018). İstihdam ve Ücret Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(1), pp. 1-37.

Chicago 16th edition
Esen, Adem, Mehmet Emre Unsal and Ahmet Tuzcuoglu (2018). "İstihdam ve Ücret Üzerine Bir Araştırma". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2 (1):1-37. doi:10.29329/ijiasos.2018.142.1.

References
 1. Apaydın, Y.; Burgazoğlu, H.; Eğri, T.; Gümüş, İ. (2015) İnsani Ücretin Hesaplanması: Türkiye İçin Bir Model. İlke araştırma Raporları -6 İstanbul.  [Google Scholar]
 2. Biçerli, Kemal. (2014) Çalışma Ekonomisi. 8. Baskı, İstanbul. [Google Scholar]
 3. Borjas, G. J. (2015) Çalışma Ekonomisi. (Çevirenler: Ç. E. Şahin, K. Gökten, Ü. Akçay) 6. Baskı, Dora yayınları, Bursa. [Google Scholar]
 4. Ehrenberg, R. G.; Smith, R.S. (2012) Modern Labor Economics Theory and Public Policy. Pearson 11. Baskı. [Google Scholar]
 5. TÜİK. (2014). Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2014. file:///C:/Users/Dell/Contacts/Downloads/- 5081939354909333277..pdf [Google Scholar]
 6. TÜİK (2013) Seçilmiş Göstergelerle İstanbul. http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/ISTANBUL.pdf [Google Scholar]
 7. Zaim, Sabahaddin. (1997) Çalışma Ekonomisi. 10. Baskı, İstanbul. [Google Scholar]
 8. Çakar, E. P.; Saraçoğlu, F. (2016) Asgari Ücretin Artırılmasının Ekonomik ve Mali Etkilerib Vergi Dünyası, aylık dergi, Mayıs, Yıl: 35, Sayı: 417. S. 149-157. [Google Scholar]
 9. https://www.imf.org/external/np/ms/2016/020216.htm [Google Scholar]
 10. Toksöz, Gülay (2008) Decent Work Country Report –Turkey. International Labour Office Regional Office for Europe and Central Asia  http://zanran_storage.s3.amazonaws.com/www.ilo.org/ContentPages/37451207.pdf [Google Scholar]
 11. İçduygu, Ahmet (2004) Türkiye'de Kaçak Göç. İstanbul Ticaret Odası yayın no: 2004-65.  [Google Scholar]