International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2022, Vol. 6(3) 272-288

Covid-19 Pandemisinin Çalışan Yoksullar Üzerine Etkileri

Ruhal Samanlı & Tuncay Yılmaz

pp. 272 - 288   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2022.470.3

Published online: September 30, 2022  |   Number of Views: 8  |  Number of Download: 34


Abstract

Çalışanın emeğinin bir karşılığı olarak gelir, çalışanın kendisi ve aile üyelerinin varlıklarının devamı için gereklidir. Elde edilen gelir, yaşam standardını yükseltmeli veya iyi yaşam standardını koruyacak düzeyde olmalıdır. Yaşam standardını yükseltmeyen ya da var olan ortalama yaşam standardını koruyamayan gelir, yoksulluğa neden olmaktadır. Bu durum  da çalıştığı halde en başta günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde olan ve çalışan yoksul        olarak  isimlendirilen bir kitlenin oluşmasına kaynaklık eder. Çalışan yoksullar, genel olarak çevresel işgücü içerisinde yer almaktadır. Gelir düzeyi düşük olan çevresel işgücünün eğitimi, beceri düzeyi ve vasıf düzeyi de düşüktür. Bu noktada bireysel veya bireysel olmayan nedenlere dayalı olarak çalışan yoksulluğu oluşmakta ve zamanla artmaktadır.

Birçok faktör çalışan yoksulların oluşmasına neden olsa da son dönemde çalışan yoksulların oranının artmasına neden olan en önemli faktör Covid-19 pandemi süreci olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ya göre, 2019 yılında %6,6 olan çalışan yoksulluk oranı 31 milyon artarak 2021 yılında %7,8’e yükselmiştir. Bu bağlamda Covid-19’un, çalıştığı halde geçinemeyen ve yoksulluk sınırını aşamayanların sayısını artırdığı bir gerçektir.

Bu çalışmada Coivd-19 pandemi sürecinin çalışan yoksullar üzerindeki etkisi anlatılmaktadır ve bu şekilde çalışan yoksullara yönelik kamusal hizmetlerin önemsenmesi ve artırılması amaçlanmaktadır. Covid-19 pandemi sürecinde çalışanların yoksulluğunun ele alınacağı bu çalışmada basılı ve elektronik yayınlardan yararlanılarak durum analizi metodu uygulanacaktır. Çalışan yoksulluğu, çalışanın içinde olduğu hane üyelerinin her biri için dışlanmaya ve ayrımcılığa neden olmaktadır ve savunmasızlığı artırmaktadır. Bireysel gelişimine yeterli özeni göstermeyen eğitimsiz veya eğitim düzeyi düşük olanlar bilgi ve beceri kullanımında da zayıf olmaktadır. Bu durum da kendi çalışma hayatını yönetmekte sorun yaşayan pek çok insanın Covid-19 pandemi sürecinden daha fazla etkilendiğini ve yoksulluk başta olmak üzere pek çok sorunla karşılaştığını ortaya koymaktadır.

Keywords: Sosyal Politika, Yoksulluk, Çalışan Yoksulluğu, Covid-19 Sürecinde Çalışan Yoksulluğu


How to Cite this Article

APA 6th edition
Samanli, R. & Yilmaz, T. (2022). Covid-19 Pandemisinin Çalışan Yoksullar Üzerine Etkileri . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), 272-288. doi: 10.29329/ijiasos.2022.470.3

Harvard
Samanli, R. and Yilmaz, T. (2022). Covid-19 Pandemisinin Çalışan Yoksullar Üzerine Etkileri . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 6(3), pp. 272-288.

Chicago 16th edition
Samanli, Ruhal and Tuncay Yilmaz (2022). "Covid-19 Pandemisinin Çalışan Yoksullar Üzerine Etkileri ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 6 (3):272-288. doi:10.29329/ijiasos.2022.470.3.

References
 1. Adeyeye, S. A. O., Ashaolu, T.J., Bolaji, O.T., Abegunde, T.A., & Omoyajowo, A.O. (2021). Africa and the nexus of poverty, malnutrition and Diseases.   Food Science and Nutrition, 61, 1-10. DOI: 10.1080/10408398.2021.1952160 [Google Scholar]
 2. Aline, P., Ashleigh, S., Mariana, B. (2019). The potential of the socialprotection.org platform to support policymaking and innovation on social protection: overview of the impact of the platform from September 2015 to December 2018, Research Report, No. 34, International   Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), Brasilia. 1669534790.pdf (econstor.eu) [Google Scholar]
 3. ASO. (20.03.2020) Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Erişim Tarihi: 23.07.2022 https://www.aso.org.tr/ekonomik-istikrar-kalkani-paketi-1328 [Google Scholar]
 4. ATSO. (20.03.2020).  Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Erişim Tarihi:23.07.2022 https://www.atso.org.tr/detay/2/2/1/7591/ekonomik-istikrar-kalkani-paketi.html [Google Scholar]
 5. Aydoğan, S. (31.03.2022). Kanada'nın En Büyük Eyaletinde Kovid-19 Önlemleri Yeniden Sıkılaştırıldı. Erişim Tarihi:22.07.2022 https://www.haberler.com/guncel/kanada-nin-en-buyuk-eyaletinde-kovid-19-onlemleri-14642895-haberi/ [Google Scholar]
 6. Bala, S. (21.07.2022). ADB Slashes China’s Growth Forecast on Concerns Over Strict Covid Lockdowns. Erişim Tarihi:23.07.2022 https://www.cnbc.com/2022/07/21/adb-cuts-chinas-growth-forecast-on-concerns-over-covid-lockdowns-.html?&qsearchterm=covid-19%20and%20china [Google Scholar]
 7. Bayar, A. A., Günçavdı, Ö., Levent, H. (2020-Mayıs). Covid-19 salgınının kadınların çalışma ve hane yaşamı üzerine etkileri. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Politika Raporu. c80586_86b8dec8fdba4de6afbe1bf1136fa068.pdf (filesusr.com) [Google Scholar]
 8. Bayram, U. D. (18.03.2020). Koronavirüse Karşı Kanada’da Alınan Önlemler. Erişim Tarihi: 22.07.2022 https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2020/03/18/koronaviruse-karsi-kanadada-alinan-onlemler/ [Google Scholar]
 9. Bonanni, P., Cantón, R., Gill, D., Halfon, P., Liebert, U.G., Crespo, K.A.N., Martín, J.J.P., & Trombetta, C.M. (2021). The role of serology testing to strengthen vaccination initiatives and policies for Covid-19 in Europe. COVID 1, 20–38. https://doi.org/10.3390/ covid1010004 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Chandranath, A., Poongothai, V. (2021). Comparative review of the human capital development journeys of Vietnam and Sri Lanka. Vietnam Journal for Indian and Asian Studies 9 (106), 14-27. MPRA_paper_111204.pdf (uni-muenchen.de) [Google Scholar]
 11. Cheng, E. (16.03.2020). Roughly 5 Million People in China Lost Their Jobs in the First 2 Months of 2020. Erişim Tarihi: 22.07. 2022 https://www.cnbc.com/2020/03/16/china-economy-millions-lose-their-jobs-as-unemployment-spikes.html [Google Scholar]
 12. Cheng, H., Tsang, R. (2021). The potential impact of the Covid-19 pandemic on global poverty and income disparity: a literature review. Economic Letter, (3). 2-18. Office of the Government Economist (hkeconomy.gov.hk) [Google Scholar]
 13. Chirisa, I., Mutambisi, T., Chivenge, M., & Mabaso, E., vd. (2020). The urban penalty of Covid-19 lockdowns across the globe: manifestations and lessons for anglophone Sub- Saharan Africa, GeoJournal. 1-14. https://doi.org/10.1007/s10708-020-10281-6 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Cieslik, K., Barford, A., Vira, B. (2021). Young people not in employment, education or training (NEET) in Sub-Saharan Africa: Sustainable Development Target 8.6 missed and reset. Journal of Youth Studies, 1-21. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1939287 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Cohen, D. (1997). Dünyanın zenginliği, ulusların fakirliği (D. Hattatoğlu, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 16. Dagba, G., Amankwa, M., Opoku, P., & Surugu, I.J.M. (2020). Poverty and compliance with Covid-19 safety protocols in developing countries. Encyclopedia of the UN sustainable development Goals (1-13). Springer. [Google Scholar]
 17. Dawodu, O.A., Ezeh, S.S., Ezeh, A.N. (2020). Socio-economic burden of Covıd-19 pandemıc on the youth ın Nıgerıa. Social Scientia Journal of the Social                Sciences and Humanities, 5(4T), 69-83. [Google Scholar]
 18. DW Haber (2020, Mart). Haber Yayını https://www.dw.com/tr/koronavir%C3%BCse-kar%C5%9F%C4%B1-hangi-%C3%BClke-hangi-ekonomik-%C3%B6nlemi-ald%C4%B1/a-52969655, 31.Mart 2020, Erişim Tarihi: 27.04.2022. [Google Scholar]
 19. Eurofound (2021- Haziran), Working conditions and sustainable work: an analysis using the job quality framework, challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework (europa.eu) [Google Scholar]
 20. EUROSTAT. People Living in Households with very Low Work                      Intensity by Age and Sex Available, European Union. http://appsso.Eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl11&lang=en%2Pram0and%20%/20/ [Google Scholar]
 21. Fernandes, L.A.C., Silva. C.A.F., Dameda, C., & Bicalho, P.P.G. (2020). Covid-19 and                   the Brazilian reality: the role of favelas in combating the pandemic.  Frontiers in Sociology, 5(611990) 1-9. doi: 10.3389/fsoc.2020.611990 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Horley, S. (31.03.2020). Economy On Lockdown: Jobless Rate Could Be Highest Since WWII. Erişim Tarihi:22.07.2022 https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/03/31/824520791/economy-on-lockdown-jobless-rate-could-be-highest-since-wwii [Google Scholar]
 23. Lozano, A. J. G., Sparks, J. L. D., Durgana, D. P., Farthing, C. M., & Fitzpatrick.   J., et al. (2021). Decent work in fisheries: current trends and key considerations for future research and policy. Marine Policy, 136. 1-10 [Google Scholar]
 24. International Labour Organization. (2019- Nisan). Spotlight on work statistics.  Erişim Tarihi: 20.06.2022 https://www.coursehero.com/file/77782099/spotlight-on-work-statisticspdf/ [Google Scholar]
 25. International Labour Organization. (2020-a). Gençler için küresel istihdam eğilimleri. International Labour Office – Geneva: Erişim Tarihi: 02.05.2022. ILO,wcms_737674.pdf (ilo.org)   [Google Scholar]
 26. International Labour Organization. (2020-b). Youth and Covid-19: Covid disrupts the education of more than 70                      per cent of youth, Erişim Tarihi: 20.04.2022 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753060/lang--en/index.htm [Google Scholar]
 27. International Labour Organization (2020-c). Global Wage Report, International Labour Office – Geneva: Erişim Tarihi: 02.05.2022 https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_762920/lang--tr/index.htm, [Google Scholar]
 28. International Labour Organization Haberi (8 Eylül 2021). Latin America and the Caribbean face an insufficient labour market recovery with a predominance of informal jobs, https://www.ilo.org/caribbean/newsroom/WCMS_819025/lang--en/index.htm [Google Scholar]
 29. International Labour Organization. (2022). World employment and social outlook: trends 2022. International Labour Office, Geneva. World Employment and Social Outlook | Trends 2022 (ilo.org) [Google Scholar]
 30. International Labour Organization. (2022). Erişim Tarihi: 15.02.2022. https://ilostat.ilo.org/topics/working-poor/ International Labour Organization- [Google Scholar]
 31. International Labour Organization. (2022). ILOSTAT Erişim Tarihi:15.02.2022.  https://ilostat.ilo.org/data/ [Google Scholar]
 32. Jogannathan, S., Ra, S., & Maclean, R. (2019). Dominant recent trends impacting on jobs and labor markets- an overview. International Journal of Training Research, 17 (1), 1- 11, DOI: 10.1080/14480220.2019.1641292 [Google Scholar]
 33. Joshi, T., Maimali, R. P., Marasini, S., Acharya, K.P., vd. (2021). Nepal at the edge of sword with two edges: the Covid-19 pandemics and sustainable development Goals. Journal of Agriculture and Food Research, 4 (100138), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2021.100138 [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Kapar, R. (2010). Uygun iş bağlamında çalışan yoksullar. İktisat Fakültesi Sosyal                                Siyaset Konferansları Dergisi 0 (48), 185-204. [Google Scholar]
 35. Kara, E. (2020). Kovid-19 pandemisindeki dezavantajlı gruplar ve sosyal hizmet işgücünün işlevi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4(1), 28-34. 1129685 (dergipark.org.tr) [Google Scholar]
 36. Keynes, J. M. (1930). Economic possibilities for our grandchildren, 1-4. Erişim Adresi: Economic Possibilities for our (yale.edu)Erişim Tarihi: 27.02.2022. [Google Scholar]
 37. Koray, M. (2012). Sosyal Politika (gözden geçirilmiş 4.baskı). Ankara: İmge Kitabevi, [Google Scholar]
 38. Koray, M. (2020). Sosyal Politika (gözden geçirilmiş 6. baskı). Ankara: İmge Kitabevi. [Google Scholar]
 39. Martinez, L.,   Short, J.R. (2021). The pandemic city: urban ıssues in the time of                      Covid-19. Sustainability, 13(6), 3295 https://doi.org/10.3390/su13063295   [Google Scholar] [Crossref] 
 40. Mejia, R., Hotez, P., & Bottazzi, M. E. (2020). Global Covid-19 efforts as the platform   to achieving the sustainable Development Goals. Current Tropikal Medicine,7:99-103.  doi: 10.1007/s40475-020-00209-y. [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Maurizio, R. (2021, April). The employment crisis in the pandemic: towards a human-centred job recovery. International Labour Organization Technical Notes. wcms_779118.pdf (ilo.org) [Google Scholar]
 42. Novo-Corti, I., Țîrcă, D.-M., Ziolo, M., Picatoste, X. (2019-Ocak). Social effects of economic                      crisis: risk of exclusion. An overview of the European context. Sustainability, 11(2), 336.  http://dx.doi.org/10.3390/su11020336 [Google Scholar]
 43. NTV Haber, (2020, Nisan) NTV Erişim: 22.07.2022 https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/corona-viruse-karsi-hangi-ulke-hangi-ekonomik-onlemi-aldi,hVVRXICmdUKU8WXV7-V_Kw/zoJg0uTJDk6sDPN5vL0INQ [Google Scholar]
 44. Paslakis, G., Dimitropoulos, G., Katzman, D.K. (2021). A call to action to address Covid-19–induced global food insecurity to prevent hunger, malnutrition, and eating pathology.  Nutrition Review 79 (1), 114-116. doi: 10.1093/nutrit/nuaa069 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Pereira, M., Oliveira, A. M. (2020). Poverty and food insecurity may increase as the threat of Covid-19 spreads. Public Health Nutrition: 23(17), 3236–3240. doi:10.1017/S1368980020003493 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Polizzi, A., Struffolino, E., Winkle, Z.V. (2022). Family demographic processes and ın-work poverty: a systematic review. Advances in Life Course Research, 52 (100462). 1-19. https://doi.org/10.1016/j.alcr.2022.100462 [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Rushe, D., Aratani, L. (2.04.2020). Coronavirus Batters US Economy as 6.65m file for Unemployment Last Week. Erişim Tarihi:22.07.2020 https://www.theguardian.com/business/2020/apr/02/us-unemployment-coronavirus-economy [Google Scholar]
 48. Şenkal, A. (2021). Yoksulluğun politik ekonomisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 49. Thorpe J., Viney K., Hensing G., Lönnroth, K. (2020). Income security during periods of ill health: a scoping review of policies, practice and coverage in lowincome and middle-income countries. BMJ Global Health, 5: (e002425), 1-13. doi:10.1136/ bmjgh-2020-002425 [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Tokol, A., Alper, Y. (2020). Sosyal Politika, Bursa: Dora Basım-Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 51. TRT Haber. (2021, 26 Ekim).  TRT Erişim Tarihi:27.04.2022 https://www.trthaber.com/haber/gundem/ihtiyac-sahiplerine-yaklasik-60-milyar-lira-sosyal-destek-saglandi-620373.html [Google Scholar]
 52. United Nations (2020). Sustainable Development Goals Report. Department of Economic and Social Affairs. Erişim Tarihi: 22.07.2022. https://www.un.org/en/desa/sustainable-development-goals-report-2020 [Google Scholar]
 53. Yılmaz, T. (2018). Çalışan Yoksulluğu.  G. Cerev ve B. Yenihan (Ed.), Yoksulluk farklı boyutlarıyla (ss.186-202). Bursa: Dora Basın Yayın Dağıtım. [Google Scholar]