International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2018, Vol. 2(3) 134-141

Türkiye'de Sigortacılık Sektöründe Doğrudan Satış Personeli İstihdam Yapısı

Hasan Alp Özel

pp. 134 - 141   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2018.192.1

Published online: June 19, 2019  |   Number of Views: 77  |  Number of Download: 677


Abstract

İlk sigortacılık örneklerinin malların haydutlardan, korsanlardan korunması ya da malların bozulması durumunda zararın tanzim edilmesi amacına yönelik yapıldığı görülmektedir. Başlarda sadece belirli bir kesime hitap eden sigortacılık sektörü, istatistikte meydana gelen gelişmeler, doğal afetler, meydana gelen büyük yangınların etkisiyle hızlı bir gelişme dönemine girmiştir. Günümüzde sigorta sektörü kamu otoritesinin düzenleme ve gözetimi altında geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Sigortacılık sektörünün küresel ekonomide hızla gelişmesine paralel olarak sektör, Türkiye’de de hızla gelişmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki sigorta sektörünün istihdam yapısı üzerinde durulmuştur. Türkiye’de sigortacılık sektörünün hızlı bir büyüme kaydetmesine karşın, bu büyüme istihdama yansımamıştır. Bunun önemli bir nedeni sigortacılık sektöründe teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Çalışma sonucunda Aktüerya/Sigortacılık bölümleri mezunlarının istihdamının, işletme bölüm mezunlarının istihdamını gerisinde olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuç bölümünde elde edilen bu veriler değerlendirilmiştir.

Keywords: Sigortacılık, Aktüerya, İstihdam


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ozel, H.A. (2018). Türkiye'de Sigortacılık Sektöründe Doğrudan Satış Personeli İstihdam Yapısı . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(3), 134-141. doi: 10.29329/ijiasos.2018.192.1

Harvard
Ozel, H. (2018). Türkiye'de Sigortacılık Sektöründe Doğrudan Satış Personeli İstihdam Yapısı . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 2(3), pp. 134-141.

Chicago 16th edition
Ozel, Hasan Alp (2018). "Türkiye'de Sigortacılık Sektöründe Doğrudan Satış Personeli İstihdam Yapısı ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2 (3):134-141. doi:10.29329/ijiasos.2018.192.1.

References
 1. Çekici Makbule Elif, Mehmet Nuri İnel (2013). Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimlerinin Tahmin Teknikleri İle İncelenmesi, Marmara üniversitesi İİB Dergisi, Cilt XXXIV Sayı I, ss. 135-152. [Google Scholar]
 2. Çetintaş Hakan, Ömer Faruk Biçen (2012). Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Etkinlik Analizi, TİSK Akademi 2012/II, ss.124-154. [Google Scholar]
 3. Genç Ömür.(2002). Sigortacılık Sektörü ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayını, Ankara. [Google Scholar]
 4. Koç selahattin, Zekai Şenol, Mustafa Çevik (2018). Türkiye’de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Finansaş Performans Analizi: 2006-2015, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2018:4(1), ss. 25-38. [Google Scholar]
 5. Külekçi İlknur (2018). Türk Sigortacılık Sektöründe Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi. T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.  [Google Scholar]
 6. Orhaner Emine (2013). Sigortacılık. Siyasal Kitapevi, Ankara. [Google Scholar]
 7. Özüdoğru Haşim (2017). “Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi”, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD), Cilt 4, Sayı 1, ss. 38-47. [Google Scholar]
 8. Özügüç Dağlar (2001). Sigorta Sektörünün Fon Yaratma İşlevi 1995-1999 Yılları Değerlendirmesi. İstatistik Genel Müdürlüğü, TCMB yayını, 2001. [Google Scholar]
 9. Sarıoğuz Selahattin (2007). Sigortta Sektöründe Risk Yönetimi, Alternatif Risk Transfer Yöntemleri, Şirketler İçin Bir Öneri: Hava Durumu Opsiyonları. T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. [Google Scholar]
 10. Sezal Levent (2017). Türkiye Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi ve Faizsiz Sigortacılık Sisteminin Uygulanabilirliği, Uluslararası Sosyal Araştırmacılar Dergisi, Cilt:10 Sayı: 52, ss. 1156-1167. [Google Scholar]
 11. TSB (2017). 2017 Sektör Raporu. Türkiye Sigorta Birliği Yayını, İstanbul. [Google Scholar]
 12. TSB, https://www.tsb.org.tr/turkiyede-sigortacilik.aspx?pageID=439 [Google Scholar]