International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 49-70

Toplumsal Hareket Sendikacılığının Türkiye Örneğinde İncelenmesi: Zonguldak Grevi ve Yürüyüşü, Yatağan Direnişi ve Tekel Direnişi

Gonca Gezer Aydın

pp. 49 - 70   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2017.85.5

Published online: December 28, 2017  |   Number of Views: 352  |  Number of Download: 940


Abstract

Bu çalışmada toplumsal hareket sendikacılığının Türkiye üzerinde yarattığı etkiler, bazı sendikal hareketlerden yola çıkarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın temel odağını Zonguldak Grevi ve Yürüyüşü, Yatağan Direnişi ve Tekel Direnişi oluşturmaktadır. Çalışmada alan araştırmasından faydalanılarak derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Alan araştırması kapsamında, söz konusu üç sendikal hareket ele alınmıştır. Böylece hareketlerin, toplumsal hareket sendikacılığı örneği olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Keywords: Sendikal Hareket, Toplumsal Hareket Sendikacılığı, Türkiye


How to Cite this Article

APA 6th edition
Aydin, G.G. (2017). Toplumsal Hareket Sendikacılığının Türkiye Örneğinde İncelenmesi: Zonguldak Grevi ve Yürüyüşü, Yatağan Direnişi ve Tekel Direnişi. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), 49-70. doi: 10.29329/ijiasos.2017.85.5

Harvard
Aydin, G. (2017). Toplumsal Hareket Sendikacılığının Türkiye Örneğinde İncelenmesi: Zonguldak Grevi ve Yürüyüşü, Yatağan Direnişi ve Tekel Direnişi. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), pp. 49-70.

Chicago 16th edition
Aydin, Gonca Gezer (2017). "Toplumsal Hareket Sendikacılığının Türkiye Örneğinde İncelenmesi: Zonguldak Grevi ve Yürüyüşü, Yatağan Direnişi ve Tekel Direnişi". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 1 (1):49-70. doi:10.29329/ijiasos.2017.85.5.

References
 1. AKKAYA Yüksel (2011). Yıkım Çağında Direniş Arayış ve Sınıf Mücadelesi, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Sınıf Çalışmalar Dizisi: 5, 1. Baskı. [Google Scholar]
 2. BEKEM Murat (2012). “Yatağan Özelleştirme Süreci”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu IV Bildiriler Kitabı, Petrol İş Yayını 117, ss. 159-161. [Google Scholar]
 3. BEZUIDENHOUT Andries (2000). Towards Global Social Movement Unionism?: Trade Union Responses to Globalization in South Africa, Discussion Papers Series No: 115, International Institute for Labour Studies. [Google Scholar]
 4. BÜRKEV Yalçın (2010). “TEKEL Direnişi: Ne Eskinin Basit Devamı Ne Yeninin Kendisi”, Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, Ed: Gökhan Bulut, Notabene Yayınları, 1. Baskı, ss. 11-44. [Google Scholar]
 5. COŞKUN Mustafa Kemal-Burcu Şentürk (2012). “Tekel İşçilerinin Varoluşsal İkilemi: Ölmek Var Dönmek Yok”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 67, No: 3, ss. 57-74. [Google Scholar]
 6. ÇAVDAR Tevfik (2005). Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden Kesitler, Nazım Kitaplığı: 29, 1. Baskı. [Google Scholar]
 7. ÇELİK Aziz (2012). “Türkiye’de 2000’li Yıllarda Grevler ve Grev Dışı Eylemler: Çalışma Hayatında ‘Pax Romana’ mı?”, Sosyal Haklar Sempozyumu IV Bildiriler Kitabı, ss. 107-133. [Google Scholar]
 8. DURSUN Çiler (1998). “Türkiye’de İşçi Sınıfı Kimliğinin Medyada Temsili: 1970-1997”, Toplum ve Bilim, Sayı: 78,  ss. 210-243. [Google Scholar]
 9. ENGİN Fevzi (2012). “Bir Grev İncelemesi: 1990-1991 Zonguldak Grevi”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu IV Bildiriler Kitabı, Petrol-İş Yayını: 117, ss. 195-205. [Google Scholar]
 10. FAIRBROTHER Peter (2008). “Social Movement Unionism or Trade Unions as Social Movements”, Employee Responsibilities and Rights Journal, Volume 20, Issue 3, pp. 213-220, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10672-008-9080-4, (Erişim Tarihi: 25.06.2014). [Google Scholar]
 11. FAIRBROTHER Peter-Edward WEBSTER (2008). “Social Movement Unionism: Questions and Possibilities”, Employee Responsibilities and Rights Journal, Volume: 20, Issue: 4, pp. 309-313, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10672-008-9091-1, (Erişim Tarihi: 26.08.2014). [Google Scholar]
 12. GÜLMEZ Mesut (2012). 4/C Anarşisi Hukuksuz Dayanaklarıyla 4/C’ler ve 4/C’liler 1965-2012, Legal Yayıncılık, 1. Baskı. [Google Scholar]
 13. HACISALİHOĞLU Elif-Göksu Uğurlu-Gamze Yücesan Özdemir (2010). “21. Yüzyılda Sosyal Hak Mücadelesi: Tekel Direnişi”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler Kitabı, Petrol-İş Yayını: 113, ss. 171-186. [Google Scholar]
 14. KARAKAŞ Sevkuthan N. (1992). Eylem Günlüğü Zonguldak Grevi Yürüyüşü Kasım 90-Ocak 91, Metis Yayınları, 1. Baskı. [Google Scholar]
 15. MOODY Kim (2002). “Towards an International Social Movement Unionism”, Industrial Relations: Labour Markets, Labour Process and Trade Unionism, Ed: John E. Kelly, Routgedle. [Google Scholar]
 16. NAIDOO Ravi (2001). “Social Movement Unionism in South Africa: Strategy for Working Class Solidarity?”, Dollars and Sense, pp. 1-6, http://www.newunionism.net/library/organizing/Naidoo%20-%20Social%20Movement%20Unionism%20in%20South%20Africa%20-%202001.pdf, (Erişim Tarihi: 17.08.2014). [Google Scholar]
 17. PILLAY Devan (2013). “Between Social Movement and Political Unionism: COSATU and Democratic Politics in South Africa”, Rethinking Development and Inequality 2, pp. 10-27, http://rdi.andir-south.org/index.php/rdi/article/view/9, (Erişim Tarihi: 04.07.2014). [Google Scholar]
 18. ROBINSON Ian (2000). “Neoliberal Restructuring and U.S. Unions: Toward Social Movement Unionism?”, Critical Sociology, Vol. 26, No:1-2, pp. 109-138, http://www-personal.umich.edu/~eian/Critical_Sociology.pdf, (Erişim Tarihi: 01.07.2014). [Google Scholar]
 19. SCIPES Kim (1992). “Social Movement Unionism and the Kilusang Mayo Uno”, Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, Vol:7, pp. 121-162, http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan/article/view/1393/pdf_38, (Erişim Tarihi: 21.08.2014). [Google Scholar]
 20. SEVGİ Hüseyin (2013). “Neo-liberalizme Karşı Sendikal Mücadele: Toplumsal Hareket Sendikacılığı”, http://www.sendika.org/2013/01/neo-liberalizme-karsi-sendikal-mucadele-toplumsal-hareket-sendikaciligi-huseyin-sevgi/, (Erişim Tarihi: 29.06.2014). [Google Scholar]
 21. SOĞANCI Erol (2012). “12 Eylül Sonrasının En Parlak Deneyimlerinden Biri olarak Yatağan Direnişi: Eylül 1987-Ocak 2006”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu IV Bildiriler Kitabı, Petrol İş Yayını 117, ss. 147-158. [Google Scholar]
 22. ŞAHİN GÜNGÖR Özlem (2012). “Yatağan Direnişini Başarıya Taşıyan Etkenler”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu IV Bildiriler Kitabı, Petrol İş Yayını 117, ss. 133-146. [Google Scholar]
 23. TOKOL Aysen (2012). Türk Endüstri İlişkileri Sistemi, Dora Yayıncılık, 3. Baskı, Bursa. [Google Scholar]
 24. TÜRKMEN Nuray (2012). Eylemden Öğrenmek Tekel Direnişi ve Sınıf Bilinci, İletişim Yayınları, 1. Baskı. [Google Scholar]
 25. WATERMAN Peter (2006). “Union Organisations, Social Movements and the Augean Stables of Global Governance”, CSGR Working Paper, 211/06, pp. 1-38, http://wrap.warwick.ac.uk/1895/1/WRAP_Waterman_wp21106.pdf, (Erişim Tarihi:28.06.2014). [Google Scholar]
 26. YILDIRIM Yavuz (2010). “TEKEL Direnişi Bir Toplumsal Hareket miydi?”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi, No: 11, ss. 1-19. [Google Scholar]
 27. YÜKSELEN İ. Hakkı (1998). “Zonguldak Grevi ve Yürüyüşü, 1990-1991”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt: 3, ss. 550-553. [Google Scholar]
 28. ZONGULDAK GERÇEĞİ (1991). Genel Maden İşçileri Sendikası, 1. Baskı. [Google Scholar]