International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2023, Vol. 7(1) 27-45

Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Toplumun Mutluluk Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Mehmet Öksüz

pp. 27 - 45   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2023.535.3

Published online: March 26, 2023  |   Number of Views: 65  |  Number of Download: 177


Abstract

Kamu harcamaları ekonomik ve sosyal hayat üzerinde birtakım etkiler yaratan maliye politikası araçlarından birisidir. Kamu harcamalarının türüne göre yaratacağı etki de değişiklik göstermektedir. Toplumun mutluluğu açısından düşünüldüğünde sosyal devlet ya da refah devleti olmanın gereği olarak gerçekleştirilen ve kabaca kalkınma carileriyle birlikte sosyal koruma harcamalarından oluşan sosyal harcamaların, mutluluk düzeyini artırması beklenmektedir. Bu çalışmada, sosyal harcamaların mutluluk üzerindeki etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Verilerde bulunan kısıt dolayısıyla 25 OECD ülkesinin ve 2008-2019 dönemine ait zaman serisinin dahil edildiği ekonometrik model kurulmuştur. Panel veri analizi sonuçlarına göre sosyal harcamaların mutluluk üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkisinin bulunduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte; kamu kesimi büyüklüğü, vergi yükü ve ekonomik büyümeyle de mutluluk arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords: Sosyal Harcamalar, Kamu Harcamaları, Vergi Gelirleri, Mutluluk


How to Cite this Article

APA 6th edition
Oksuz, M. (2023). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Toplumun Mutluluk Düzeyi Üzerindeki Etkisi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 7(1), 27-45. doi: 10.29329/ijiasos.2023.535.3

Harvard
Oksuz, M. (2023). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Toplumun Mutluluk Düzeyi Üzerindeki Etkisi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 7(1), pp. 27-45.

Chicago 16th edition
Oksuz, Mehmet (2023). "Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Toplumun Mutluluk Düzeyi Üzerindeki Etkisi ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 7 (1):27-45. doi:10.29329/ijiasos.2023.535.3.

References
 1. Akay, A., Bargain, O., Dolls, M., Neumann, D., Peichl, A. & Siegloch, S. (2012). Happy Taxpayers? Income Taxation and Well-Being. IZA Discussion Paper No. 6999, IZA Institute of Labor Economics, Bonn, Germany. https://docs.iza.org/dp6999.pdf    [Google Scholar]
 2. Albanese, M., Bonasia, M., Napolitano, O. & Spagnolo, N. (2015). Happiness, Taxes and Social Provision: A Note. Economics Letters, 135, 100-103. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.07.029   [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Alkire, S. (2015). Well-being, Happiness, and Public Policy. Timpu, Butan: The Centre for Bhutan Studies & GNH Research. [Google Scholar]
 4. Baldacci, E., Clements, B., Gupta, S. & Cui, Q. (2008). Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries. World Development, 36(8), 1317-1341. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.08.003  [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Bjørnskov, C., Dreher, A. & Fischer, J.A.V. (2007). The Bigger the Better? Evidence of the Effect of Government Size on Life Satisfaction around the World. Public Choice, 130(3-4), 267-292. https://doi.org/10.1007/s11127-006-9081-5 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Dao, T. K. (2017). Government Expenditure and Happiness: Direct and Indirect Effects. Master of Arts in Development Studies, International Institute of Social Studies, Hague, Netherlands. [Google Scholar]
 7. Dutt, A. K. & Radcliff, B. (2009). Introduction: Happiness, Economics and Politics. in Happiness, Economics and Politics - Towards a Multi-Disciplinary Approach (Ed. A. K. Dutt & B. Radcliff). United Kingdom: Edward Elgar, 1-21. [Google Scholar]
 8. Easterlin, R. A. (2004). The Economics of Happiness. Daedalus, 133(2), 26-33. https://www.jstor.org/stable/20027910   [Google Scholar]
 9. Easterlin, R. A. (2015). Happiness and Economic Growth – The Evidence. in Global Handbook of Quality of Life: Exploration of Well-Being of Nations and Continents (Ed. W. Glatzer, L. Camfield, V. Møller & M. Rojas), London: Springer, 283-299. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9178-6_12  [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Eralp, A., Şahin, S. & Çağdaş, Y. (2020). Vergi Yükü ve Mutluluk İlişkisinin Mekânsal Ekonometrik Modellerle Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(4), 870-890. https://doi.org/10.17130/ijmeb.796533 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Facchini, F. (2022). Happiness and Public Spending. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 25(2), 147-174. https://doi.org/10.35297/qjae.010132    [Google Scholar] [Crossref] 
 12. Fambeu, A. H., Mbondo, G. D. & Yomi, P. T. (2022). Bigger or Better? The Effect of Public Spending on Happiness in Africa. African Development Review, 34(4), 487-499. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12669 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Flavin, P., Pacek, A. C. & Radcliff, B. (2014). Assessing the Impact of the Size and Scope of Government on Human Well-Being. Social Forces, 92(4), 1241-1258. https://doi.org/10.1093/sf/sou010  [Google Scholar] [Crossref] 
 14. Frey, B. S. & Stutzer, A. (2000). Maximizing Happiness?. German Economic Review, 1(2), 145-167. https://doi.org/10.1111/1468-0475.00009   [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Frey, B. S. (2018). Economics of Happiness. Switzerland: Springer International Publishing AG. [Google Scholar]
 16. Haile, F. & Niño-Zarazúa, M. (2018). Does Social Spending Improve Welfare in Low-Income and Middle-Income Countries?. Journal of International Development, 30(3), 367–398. https://doi.org/10.1002/jid.3326  [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Nere, J. E., Aknin, L. B. & Wang, S. (2022). World Happiness Report 2022, https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2022/DataForTable2.1.xls   [Google Scholar]
 18. İpek, S. (2010). İdarelerarası Vergi Paylaşımına Farklı Bir Yaklaşım: Yerel Vergiler ve Vergi Uyumu. içinde Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar (Ed. F. Altuğ, Ö. Çetinkaya & S. İpek). Bursa: Ekin Yayınevi, 31-61. [Google Scholar]
 19. Kasmaou, K. & Bourhaba, O. (2017). Happiness and Public Expenditure: Evidence from a Panel Analysis. Munich Personal RePEc Archive, Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79339/1/MPRA_paper_79339.pdf   [Google Scholar]
 20. Layard, R. (2006). Happiness and Public Policy: A Challenge to the Profession. The Economic Journal, 116(510), C24-C33. https://www.jstor.org/stable/3590410   [Google Scholar]
 21. Malesevic-Perovic, L. & Golem, S. (2010). Investigating Macroeconomic Determinants of Happiness in Transition Countries - How Important Is Government Expenditure?. Eastern European Economics, 48(4), 59-75. https://doi.org/10.2753/EEE0012-8775480403 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Marical, F., D’Ercole M. M., Vaalavuo M. & Verbist G. (2008). Publicly Provided Services and the Distribution of Households’ Economic Resources. OECD Economic Studies, 44(1), 1-38. https://doi.org/10.1787/eco_studies-v2008-art1-en  [Google Scholar] [Crossref] 
 23. OECD (2016). OECD Factbook 2015-2016: Economic, Environmental and Social Statistics. Paris: OECD Publishing. http://doi.org/10.1787/factbook-2015-en   [Google Scholar]
 24. OECD (2022a). General Government Spending - Total, % of GDP. https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm [Google Scholar]
 25. OECD (2022b). Social Expenditure - Aggregated Data. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSet Code=SOCX_AGG [Google Scholar]
 26. OECD (2022c). Tax Revenue - Total, % of GDP. https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm [Google Scholar]
 27. OECD (2022d). Real GDP Forecast - Total, Annual Growth Rate (%). https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm [Google Scholar]
 28. Ott, J. (2020). Beyond Economics - Happiness as a Standard in our Personal Life and in Politics. Switzerland: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56600-5  [Google Scholar] [Crossref] 
 29. Öksüz, M. & Aydın, M. (2022). Ekonomik Kriz Dönemlerinde Sosyal Harcamalar: 1990 Sonrası Türkiye Değerlendirmesi. Journal of Current Debates in Social Sciences, 5(2), 97-117. http://doi.org/10.29228/cudes.66670   [Google Scholar]
 30. Öksüz, M. & Öksüz, M. (2021). Sosyal Harcamaların İnsani Gelişmişlik Düzeyine Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz. içinde INSAC Social and Education Sciences (Ed. M. Dalkılıç & B. Serbest Yılmaz). İzmir: Duvar Yayınları, 789-808. https://www.insackongre.com/_files/ugd/e42d97_497f0c79c51d4ab591214be27572629d.pdf [Google Scholar]
 31. Öztürk, S. & Suluk, S. (2020). Mutluluk Ekonomisi: G8 Ülkeleri Açısından Ekonomik Büyüme ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 226-249. [Google Scholar]
 32. Ram, R. (2009). Government Spending and Happiness of the Population: Additional Evidence from Large Cross-Country Samples. Public Choice, 138(3-4), 483-490. https://doi.org/10.1007/s11127-008-9372-0 [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Rizkallah, W. W. A. (2023). The Impact of Fiscal Policy on Economic Happiness: Evidence from the Countries of the MENA Region. Review of Economics and Political Science, In Press, 1-19, http://doi.org/10.1108/REPS-07-2020-0086    [Google Scholar]
 34. Rus, A.V. & Blăjan, A.G. (2021). The Relationship Between Economic Growth and Happiness. Press Academia Procedia (PAP), 14, 175-177, http://doi.org/10.17261/Pressacademia.2021.1531   [Google Scholar]
 35. Sánchez, Á. & Pérez-Corral, A. L. (2018). Government Social Expenditure and Income Inequalities in the European Union. Hacienda Pública Española/Review of Public Economics, 227(4), 133-156. http://doi.org/10.7866/HPE-RPE.18.4.5  [Google Scholar]
 36. Şeker, M. (2016). Mutluluk Ekonomisi – Kamu Ekonomisi Açısından Bir Analiz. İstanbul: Türkmen Kitabevi. [Google Scholar]
 37. Verbist, G. & Matsaganis, M. (2014). The Redistributive Capacity of Services in the EU. Reconciling Work and Poverty Reduction: How Successful are European Welfare States? (Ed. B. Cantillon & F. Vandenbroucke). Oxford: Oxford University Press, 185-211. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199926589.001.0001 [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Veenhoven, R. & Vergunst, F. (2014). The Easterlin Illusion: Economic Growth Does Go with Greater Happiness. International Journal of Happiness and Development, 1(4), 311-343. https://doi.org/10.1504/IJHD.2014.066115 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Wang, J. & Tang, D. & Boamah, V. (2022). Environmental Governance, Green Tax and Happiness—An Empirical Study Based on CSS (2019) Data. Sustainability, 14, 8947. https://doi.org/10.3390/su14148947  [Google Scholar] [Crossref]