International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2023, Vol. 7(1) 1-11

Kazanç Yönetimi ile Ertelenmiş Vergiler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

İlhami Ekrem Tohumcuoğlu

pp. 1 - 11   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2023.535.1

Published online: March 26, 2023  |   Number of Views: 98  |  Number of Download: 206


Abstract

Muhasebe standartları ile mali mevzuata göre hesaplanan kâr arasında ortaya çıkan farkın, raporlama yapılan dönem vergi gideri üzerindeki etkisi, ertelenmiş vergi olarak adlandırılmaktadır. Finansal raporlama sürecinde yöneticiler, amaçlı olarak objektiflikten uzaklaşarak kazançlarını yönetebilmektedir. Vergi düzenlemelerinin muhasebe standartlarına göre daha katı olması, kazanç yönetimi uygulayan firmalarda ticari kâr ile mali kâr arasında daha büyük farklara, dolayısıyla ertelenmiş vergilerde artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada, firmaların kazanç uygulamalarının göstergesi olarak kabul edilen ihtiyari tahakkukları ile ertelenmiş vergi giderleri arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla araştırma örneklemi olarak, 2015-2021 yıllarında XKOBI’de listelenen 33 firma kullanılmıştır. Yapılan analizde performans düzeltmeli Jones (Kothari vd.: 2005) modeline göre ölçülen kazanç yönetimi ile ertelenmiş vergi gideri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca firmaların kazanç yönetimi düzeyine bağlı olarak, aktif karlılık oranı, faaliyet nakit akışları, efektif vergi oranı, piyasa değeri defter değeri oranının sektör ortalamasından uzaklığının azalış gösterdiği, toplam borç oranı, fvök oranı, aktif devir hızı ve piyasa değerinin satışlara oranının artış gösterdiği tespit edilmiştir

Keywords: Kazanç Yönetimi, Ertelenmiş Vergi, Panel Veri Analizi


How to Cite this Article

APA 6th edition
Tohumcuoglu, I.E. (2023). Kazanç Yönetimi ile Ertelenmiş Vergiler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 7(1), 1-11. doi: 10.29329/ijiasos.2023.535.1

Harvard
Tohumcuoglu, I. (2023). Kazanç Yönetimi ile Ertelenmiş Vergiler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 7(1), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Tohumcuoglu, Ilhami Ekrem (2023). "Kazanç Yönetimi ile Ertelenmiş Vergiler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 7 (1):1-11. doi:10.29329/ijiasos.2023.535.1.

References
 1. Beneish, M. D. (2001). Earnings management: A perspective. Managerial finance, 27(12), 3-17. [Google Scholar]
 2. Burgstahler, D., & Dichev, I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of accounting and economics, 24(1), 99-126. (Çınar: 2021). [Google Scholar]
 3. Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. Accounting review, 193-225. [Google Scholar]
 4. DeAngelo, L. E. (1986). Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders. Accounting review, 400-420. [Google Scholar]
 5. Dhaliwal, D. S., Gleason, C. A., & Mills, L. F. (2004). Last‐chance earnings management: using the tax expense to meet analysts' forecasts. Contemporary accounting research, 21(2), 431-459. [Google Scholar]
 6. Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting horizons, 13(4), 365-383. [Google Scholar]
 7. Holland, K., & Jackson, R. H. (2004). Earnings management and deferred tax. Accounting and Business Research, 34(2), 101-123. [Google Scholar]
 8. Kapoutsou, E., Tzovas, C., & Chalevas, C. (2015). Earnings management and income tax evidence from Greece. Corporate Ownership and Control, 12(2), 523-541. [Google Scholar]
 9. Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of accounting and economics, 39(1), 163-197. [Google Scholar]
 10. Mohanram, P. S. (2003). How to manage earnings management. Accounting World, 10(1), 1-12. [Google Scholar]
 11. Mulford, C.W., Comiskey, E.E. (2002), The Financial Numbers Game, Detecting Creative Accounting Practices. Canada: John Wiley & Sons. Inc [Google Scholar]
 12. Özçelik M. (2021). Ertelenmiş vergilerin dönem net kârına etkisinin analizi. Mali Çözüm, 31(164), 59 - 82. [Google Scholar]
 13. Phillips, J., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). Earnings management: New evidence based on deferred tax expense. The accounting review, 78(2), 491-521. [Google Scholar]
 14. Phillips, J. D., Pincus, M., Rego, S. O., & Wan, H. (2004). Decomposing changes in deferred tax assets and liabilities to isolate earnings management activities. Journal of the American Taxation Association, 26(s-1), 43-66. [Google Scholar]
 15. Richardson, G., & Leung, S. (2011). Family ownership control and earnings management: evidence from Hong Kong firms. Corp Ownersh Control, 8, 96-111. [Google Scholar]
 16. Schrand, C. M., & Wong, M. F. (2003). Earnings management using the valuation allowance for deferred tax assets under SFAS No. 109. Contemporary Accounting Research, 20(3), 579-611. [Google Scholar]
 17. Schipper, K. (1989). Earnings management. Accounting horizons, 3(4), 91. [Google Scholar]
 18. Scott, William R. (2006). Financial Accounting Theory 4 Ed. (4). United States of America: Pearson Education. [Google Scholar]
 19. Tatoğlu, F. (2012). Panel Veri Ekonometrisi (6. Baskı 2021). İstanbul:Beta. [Google Scholar]
 20. Ün, T. (2018). Panel veri ekonometrisi. Selahattin Güriş (Ed.), Panel veri modellerinin varsayımlarının testi (s. 75-100). İstanbul: Der. [Google Scholar]