International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2019, Vol. 3(4) 106-127

Modernizim Bağlamında Plastik Bir Öge Olarak Nesne

Sibel Begeç

pp. 106 - 127   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2019.229.2

Published online: February 10, 2020  |   Number of Views: 168  |  Number of Download: 675


Abstract

Modernizm nesneyi, öznenin karşısında duran bir şey olarak algılamaya başladıktan sonra, ölçülebilir, hesaplanabilir, matematiksel ilkelere indirgenebilir bir alan olarak görür ve tanımlar. Kant’tan bu yana da nesne kendini göstermekten çok, özneye nasıl göründüğü üzerine odaklanır. Özneye bağlı olarak tanımlanan nesne, modern özne ediminin ve bilincinin yöneldiği şeydir.

Özne modernizmle birlikte yeni anlamlar taşır. Yani yapan, eyleyen, kendinden kalkarak nesneye yön veren güçtür. Çevremizi saran bu nesne dünyası karşısında sanatçının tavrı, paranoyak bir duygu yönelişi, harekete geçiren bir güç olma özelliği taşımakta ve ona bir yaklaşıp bir uzaklaşmaktadır; tıpkı aşık olan bir sevgilinin davranışında olduğu gibi. Özne var oldukça sanatsal yaratmaların vazgeçilmez unsuru olarak nesne hep var olacaktır.

Keywords: Özne, Nesne, Gelenek, Modernizm, Post modernizm


How to Cite this Article

APA 6th edition
Begec, S. (2019). Modernizim Bağlamında Plastik Bir Öge Olarak Nesne . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(4), 106-127. doi: 10.29329/ijiasos.2019.229.2

Harvard
Begec, S. (2019). Modernizim Bağlamında Plastik Bir Öge Olarak Nesne . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(4), pp. 106-127.

Chicago 16th edition
Begec, Sibel (2019). "Modernizim Bağlamında Plastik Bir Öge Olarak Nesne ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 3 (4):106-127. doi:10.29329/ijiasos.2019.229.2.

References
 1. Akarsu, A. (1975). Felsefe Terimleri Sözlüğü, Ankara: T.D.K.       [Google Scholar]
 2. Akay, A. (1999). Venedik Bienali: Herşeyyanyana, art-ist, Güncel Sanat Seçkisi 2, Aralık İstanbul: Vadi. [Google Scholar]
 3. Berman, M., (1999). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev.Ümit Altuğ, Bülent Peker, İstanbul: İletişim.  [Google Scholar]
 4. Çotuksöken,B. (1988). Ortaçağ ve Rönesans Üzerine Kimi Temel Bilgiler, Gergedan, Mart. [Google Scholar]
 5. Berger, J. (1999).  Picasso'nun Başarısı ve Başarısızlığı, İstanbul: Metis. [Google Scholar]
 6. Bumin,T. (2003). Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, İstanbul: Yapıkredi. [Google Scholar]
 7. Eco, U. (1998). Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Çev.  Kemal Atakay, İstanbul, Can. [Google Scholar]
 8. Ergüven, M.,  (1994). Çağdaş Fransız Resmi Sergisi’nin Düşündürdükleri, İstanmul Gösteri Sanat, Kasım [Google Scholar]
 9. Ergüven,M.,  (1998). Görmece, İstanbul, Metis yay. [Google Scholar]
 10. Ergüven, M., (1992). Yoruma Doğru, İsttanbul, Yapı Kredi yay. [Google Scholar]
 11. Genç,A, (1983). Dada, Antropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlenmesine İlişkin Bir Yöntem Araştırması, Dokuz Eylül Ünv. yay., Doktora Tezi, İzmir. [Google Scholar]
 12. Gombrich, E. H., (1986). Sanatın Öyküsü, Bedrettin Cömert (Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 13. Hauser, A. (1984). Sanatın Toplumsal Tarihi, (Çev.). Yıldız Gölönü, İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 14. Heidegger, M. (1997). Tekniğe Yönelik Soru, Doğan Özlem (Çev.), İstanbul: Afa. [Google Scholar]
 15. Jeanniere, A. (1994). Modernite Nedir? Modernite Versius Post Modernite Nilgün Tutal Küçük (Çev.). [Google Scholar]
 16. Kagan, S. M. (2008). Estetik ve Sanat Notları (Çev.). Aziz Çalışlar, İstanbul: Karakalem. [Google Scholar]
 17. Kahraman, H. B. (1995). Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri, İstanbul: Yapı Kredi. [Google Scholar]
 18. Paz, O. (1994). Şiir ve Modernite, Nilgün Tutal-Küçük (Çev.). Modernite Versius Post Modernite, İstanbul: Vadi. [Google Scholar]
 19. Rosenau, P. M. (1988). Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Tuncay BİRKAN (Çev.) Ankara: Ark. [Google Scholar]
 20. Sarup, M.  (1995). Post-Yapısalcılık ve Post Modernizm, A.Baki Güçlü (Çev.) Ankara: Ark. [Google Scholar]
 21. Sayin Z.  (1998). Öykünme ve Temsil-İmge ve Benzeşim, Defter, S: 34, İstanbul: Metis. [Google Scholar]
 22. Turan, G. (1996). Nesneler ve İlişkimiz:  İtiş Kakış Bir Aşk, Sanat Dünyamız, S: 62, İstanbul: Yapı Kredi. [Google Scholar]
 23. Turani, A.  (1997). Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 24. Tanyeli, U. (1995). Konut Mekanında Modernite Kavgası, Mimarlık Dergisi, S: 262, Mimarlar Odası yay. [Google Scholar]