International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2023, Vol. 7(1) 46-66

Kripto Para Sistemi ve Geleceği: SWOT Analizi ile Bir Değerlendirme

Ramazan Aslan

pp. 46 - 66   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2023.535.4

Published online: March 26, 2023  |   Number of Views: 66  |  Number of Download: 180


Abstract

Para, tarih boyunca sürekli gelişim içinde ve dinamik bir yapıya sahip olmuştur. Paranın evrimi mal ve hizmetlerin takas edilmesinden, emtia paraya, altın karşılığı olan değerli kâğıtlara, güvene dayalı itibari paraya ve sanal ve dijital paralara doğru yol almıştır. Bundan sonra da paranın teknolojik gelişmelere göre sürekli değişim göstermesi ve gelecekte başka ödeme ve transfer sistemlerinin oluşması kaçınılmaz görülmektedir. Kripto paranın ortaya çıkmasıyla, kamu tekelinde olan paraya bakış açısı değişmiştir. Kripto para, merkeziyetsiz oluşu, devlet otoritesinden bağımsız olması ve blokzincir teknolojisinin getirdiği güvenlik anlayışıyla yeni bir çığır açmıştır. İnsanlar servetlerinin değerini korumak ve/veya daha fazla kazanmak için yeni arayışlar içinde olmaları, kripto paraya olan talebi kısa süre içinde artırmıştır. Çalışmada karşılaştırmalı bir yöntem izlenmiş olup, liberal ekonomik bakış altında, ekonomide en küçükten en büyüğe tüm karar alıcıların çıkarlarını maksimum yapacak kararları alacakları öngörüsüyle, ekonomik süreçlerin rasyonel bir şekilde yürütüleceği varsayılmıştır. Bu amaçla yapılan SWOT analizinde kripto paranın güçlü, zayıf yönleri, getireceği fırsatlar ve oluşturacağı tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords: Dijitalleşme, Kripto Para, Bitcoin, Blokzincir


How to Cite this Article

APA 6th edition
Aslan, R. (2023). Kripto Para Sistemi ve Geleceği: SWOT Analizi ile Bir Değerlendirme . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 7(1), 46-66. doi: 10.29329/ijiasos.2023.535.4

Harvard
Aslan, R. (2023). Kripto Para Sistemi ve Geleceği: SWOT Analizi ile Bir Değerlendirme . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 7(1), pp. 46-66.

Chicago 16th edition
Aslan, Ramazan (2023). "Kripto Para Sistemi ve Geleceği: SWOT Analizi ile Bir Değerlendirme ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 7 (1):46-66. doi:10.29329/ijiasos.2023.535.4.

References
 1. Akdağ, M. (2019). Kripto Paralizasyon ve Merkez Bankası Dijital Parası. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,. Erzurum, 2019. [Google Scholar]
 2. Ağan, B. ve Aydın, Ü. (2018). Kripto Para Birimlerinin Küresel Etkileri: Asimetrik Nedensellik Analizi. [Google Scholar]
 3. Allianz (2022). SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? Erişim adresi: https://www.allianz.com.tr/tr_TR/seninle-guzel/swot-analizi-nedir.html [Google Scholar]
 4. Arslan, Y. (2021). Bitcoin, Türkiye'nin Elektirik Üretiminin Yüzde 41'i Kadar Elektrik Harcıyor. Erişim adresi: https://onedio.com/haber/bitcoin-turkiye-nin-elektirik-uretiminin-yuzde-41-i-kadar-elektrik-harciyor-1018829 [Google Scholar]
 5. BitcoinFiyatı (2023). Geçmiş Yıllar Bitcoin Fiyatları [Dataset] Erişim adresi: https://www.bitcoinfiyati.com/gecmis-tarihli-bitcoin-fiyatlari.php#google_vignette [Google Scholar]
 6. Bloomberg HT (2021). Kripto Para Dunyasında 600 Milyon Dolarlık Siber Saldırı. Erişim adresi: https://www.bloomberght.com/kripto-para-dunyasinda-600-milyon-dolarlik-siber-saldiri-2285579 [Google Scholar]
 7. Bozkurt Yüksel, A.E.(2015). Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin Ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış. İÜHFM C. LXXIII, S. 2, s. 173-220, 2015. [Google Scholar]
 8. BTİK (2020). Kripto Para Araştırma Raporu. Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi, 2020. [Google Scholar]
 9. Coin-Turk (2020). Bitcoin Nedir? BTC Nasıl Alınır? Erişim adresi: http://coin-turk.com/bitcoin-nedir.   [Google Scholar]
 10. Çakracıoğlu, A. (2016). Kripto Para Bitcoin. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Araştırma Raporu. Aralık 2016. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/340546978_KRIPTO-PARA_BITCOIN [Google Scholar]
 11.  Çatlı, M. ve Şimşek, S. (2021). Dijital Para ve Egemenlik. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. Yıl: 12, Sayı: 48, Ekim 2021, (151-184). [Google Scholar]
 12. Çetinkaya, Ş. (2018). Kripto Para Gelişimi ve Para Piyasalarındaki Yerinin SWOT Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi. C:2, S:5, Yıl:2-2018. [Google Scholar]
 13. Dağtekin, O.C. (2019). Kripto Paralar Ticaret Savaşlarında Koruyucu Bir Alternatif Olabilir mi? (Editör: Çetinkaya, M. ve Muratoğlu, G. Ticaret ve Kur Savaşları Küresel Ekonomik Politiğe Yansımaları).  Gazi Kitabevi, s.303-321. Ankara 2019.   [Google Scholar]
 14. Dayanan, D. (2021). Kripto Para Birimleri ve Türkiye’deki Yasal Uygulamaları. Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 2021, Sayfa: 37-44. [Google Scholar]
 15. De Filippi, P. (2014). Bitcoin: A Regulatory Nightmare to a Libertarian Dream. Internet Policy Review: Journal on Internet Regulation, Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG), Berlin, vol. 3(2), pages 1-11. [Google Scholar]
 16. Demirtaş, Ö. (2021). Blokzincir ve Kripto Para. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=6WtvWzroZt4 [Google Scholar]
 17. Dilek, Ş.(2018). Blokzincir Teknolojisi ve Bircoin. SETAV, Sayı:231, 2018. [Google Scholar]
 18. Dizkırıcı, A.S. ve Gökgöz, A. (2018). Kripto Para Birimleri ve Türkiye’de Bitcoin Muhasebesi. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies. 4/2 (2018) 92-105. [Google Scholar]
 19. Eğilmez, M. (2017). Kripto Paralar, Bitcoin ce Blockchain. Kendime Yazılar. Kasım 2017. Erişim adresi: https://www.mahfiegilmez.com/2017/11/kripto-paralar-bitcoin-ve-blockchain.html [Google Scholar]
 20. Gazetede Duvar (2021, Eylül, 29). En Fazla Kripto Para Yatırımcısı Bulunan Ülkeler: Türkiye 19'uncu Sırada. Erişim adresi: https://www.gazeteduvar.com.tr/en-fazla-kripto-para-yatirimcisi-bulunan-ulkeler-turkiye-19uncu-sirada-galeri-1536744 [Google Scholar]
 21. Gormez, Y. and Budd, C.H. (2012). Electronic Money Free Banking and Some Implications for Central Banking, Central Bank Review, 4(1), 67-105. [Google Scholar]
 22. Gültekin, Y. (2017). Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri: Bitcoin. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 96-113. [Google Scholar]
 23. Hacaloğlu, H.(2021). 9 Soruda Kripto Para ve Bitcoin’i Anlama Klavuzu. Erişim adresi: https://www.amerikaninsesi.com/a/dokuz-soruda-kripto-para-ve-bitcoini-anlama-k%C4%B1l avuzu/5858781.html. [Google Scholar]
 24. Investing (2023). En İyi Kripto Paralar [Dataset]. Erişim adresi: https://tr.investing.com/crypto/ [Google Scholar]
 25. Karaçor, Z., Güvenek, B. ve Karadoğan E. (2020). Ekonominin Değişen Maskesi: Dijital Ekonomi. International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences. 2020, Vol:6, Issue:34, pp.2140-2149. [Google Scholar]
 26. Küçükvardar, M. ve Aslan, A. (2021). Dijitalleşmenin Ekonomik, Teknolojik, Toplumsal ve Etik Etkilerinin Uluslararası Raporlar Üzerinden Analizi. Intermedia International e-Journal, June, 2021; 8(14). [Google Scholar]
 27. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Erişim adresi:  https://bitcoin. org/bitcoin.pdf [Google Scholar]
 28. Newar, B. (2022). Kripto paraları yasaklayan ülke sayısı üç yılda iki katına çıktı. Erişim adresi: https://tr.cointelegraph.com/news/the-number-of-countries-banning-crypto-has-doubled-in-three-years. [Google Scholar]
 29. Parasız, İ. (1992). Para Banka ve Finansal Piyasalar. Ezgi Kitabevi Yayınları 4.Baskı, 1992. [Google Scholar]
 30. Pirus, B. (2020). Pizza Almak İçin Kullanılan 10.000 BTC Şimdi Nerede?  Erişim adresi: https://tr.cointelegraph.com/news/where-are-the-bitcoin-pizza-coins-now [Google Scholar]
 31. Protska, O. (2022, Temmuz 27). Dünyanın en değerli şirketleri – 2022. Erişim adresi: https://tr.fxssi.com/dunyanin-en-degerli-sirketleri. [Google Scholar]
 32. Robles, D. R. (2016), Blockchain Technology: Implicatons and Opportunites for Professional Engineers, Natonal Society of Professional Engineers, USA. [Google Scholar]
 33. Slemrod, J. (2016). Tax Compliance and Enforcement: New Research and its Policy Implications. Michigan Ross School Business Working Paper No. 1302. Erişim adresi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2726077 [Google Scholar]
 34. Şahin, M. (2019). Kripto Para Yeni Bir Vergi Sığınağı Mı? Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Temelinde Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 34, Denizli, 169-181. [Google Scholar]
 35. Şanlısoy  S.  ve  Çiloğlu  T.  (2018).  Elektornik  Para  Birimleri  ve  Geleceği  Üzerine  Bir  Deneme,  3rd International Congress On Economics, Finance and Energy, EFE 2018, 16-18 April 2018, Almaty / Kazakhstan. [Google Scholar]
 36. Yıldırım, F. (2015). Kripto Paralar, Blok Zinciri Teknolojisi ve Uluslararası İlişkilere Muhtemel Etkileri. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, Yıl:2015. [Google Scholar]
 37. Yıldızlı, A. (2021). Kripto Paralara Hangi Ülke Nasıl Regülasyon Uyguluyor? Erişim adresi:  https://www.bloomberght.com/yorum/dr-aytunc-yildizli/2357 [Google Scholar]