International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences
Abbreviation: IJIASOS | ISSN (Print): 2602-4802 | ISSN (Online): 2602-4500 | DOI: 10.29329/ijiasos

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2020, Vol. 4(1) 1-18

İktisadi Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişkilerin Kónya (2006) Panel Nedensellik Testi ile Sınanması: BRICS ülkeleri ve Türkiye Örneği

Şerif Canbay

pp. 1 - 18   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2020.250.1

Published online: June 23, 2020  |   Number of Views: 174  |  Number of Download: 523


Abstract

İktisadi büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişkileri inceleyen ilk çalışma Okun (1962) tarafından yapılmış ve iktisadi büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında ters yönlü güçlü bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Fakat daha sonraki dönemlerde görülen gelişim ve değişimler bu konuda birçok araştırmacının yeni araştırmalar yapmasına yol açmıştır. Yapılan bu çalışmaların bulguları birbirinden farklı sonuçları ortaya çıkartmıştır. Bu yönü ile de bu ilişki iktisatçıların dikkatini çekmeyi günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır. Bu çalışmada BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ile Türkiye’nin 1991-2018 dönemine ait iktisadi büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığının sınanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiler Kónya (2006) tarafından geliştirilmiş panel nedensellik testi yardımıyla incelenmektedir. Bu testin seçilmesindeki en önemli sebep her bir ülke için ayrı ayrı nedensellik ilişkilerini ortaya koyması ve öncesinde birim kök ve/veya eşbütünleşme testine ihtiyaç duyulmamasından dolayıdır. Kónya (2006) nedensellik test sonuçlarına göre ise Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika için iktisadi büyümeden işsizlik oranına doğru negatif işaretli ve tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu ilişki sadece örneklemdeki ülkeler içinde bulunan Çin ve Türkiye için görülmemiştir.

Keywords: İktisadi Büyüme, İşsizlik, Okun Yasası, Kónya Panel Nedensellik Testi.


How to Cite this Article

APA 6th edition
Canbay, S. (2020). İktisadi Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişkilerin Kónya (2006) Panel Nedensellik Testi ile Sınanması: BRICS ülkeleri ve Türkiye Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4(1), 1-18. doi: 10.29329/ijiasos.2020.250.1

Harvard
Canbay, S. (2020). İktisadi Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişkilerin Kónya (2006) Panel Nedensellik Testi ile Sınanması: BRICS ülkeleri ve Türkiye Örneği . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4(1), pp. 1-18.

Chicago 16th edition
Canbay, Serif (2020). "İktisadi Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişkilerin Kónya (2006) Panel Nedensellik Testi ile Sınanması: BRICS ülkeleri ve Türkiye Örneği ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 4 (1):1-18. doi:10.29329/ijiasos.2020.250.1.

References
 1. Adanu, K. (2005). A cross-province comparison of Okun's coefficient for Canada. Applied Economics, 37(5), 561-570. [Google Scholar]
 2. Arı, A. (2016). Turkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 58-64. [Google Scholar]
 3. Apaydın, Ş., ve Taşdoğan, C. (2019). Yapısal ve Konjonktürel İşsizlik Çerçevesinde Okun Yasası Üzerine Bir Gözlem. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(1), 61-76. [Google Scholar]
 4. Attfield, C. L., ve Silverstone, B. (1998). Okun's law, cointegration and gap variables. Journal of Macroeconomics, 3(20), 625-637. [Google Scholar]
 5. Ball, L., Jalles, J. T., ve Loungani, P. (2015). Do forecasters believe in Okun’s Law? An assessment of unemployment and output forecasts. International Journal of Forecasting, 31(1), 176-184. [Google Scholar]
 6. Binet, M. E., ve Facchini, F. (2013). Okun's law in the French regions: a cross-regional comparison. Economics Bulletin, 33(1), 420-433. [Google Scholar]
 7. Breusch, T. S., ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies. https://doi.org/10.2307/2297111. [Google Scholar] [Crossref] 
 8. Caballero, R. (1993). Comment on bean and pissarides. European Economic Review, 37(4), 855-859. [Google Scholar]
 9. Ceylan, S. ve Şahin, B. Y. (2010), İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 157-165. [Google Scholar]
 10. Christopoulos, D. K. (2004). The relationship between output and unemployment: Evidence from Greek regions. Papers in Regional Science, 83(3), 611-620. [Google Scholar]
 11. Dixon, R., Lim, G. C., ve Van Ours, J. C. (2017). Revisiting the Okun relationship. Applied Economics, 49(28), 2749-2765. [Google Scholar]
 12. Erdoğan, S., Kirca, M. ve Gedikli A. (2020). Is There a Relationship between CO2 Emissions and Health Expenditures? Evidence from BRICS-T Countries. Business and Economics Research Journal, 11(2), 293-305. doi: 10.20409/berj.2019.231 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Goldman Sachs, (2001). Building Better Global Economic BRICs. Written By Jim O'Neill, Global Economics Paper, No.66, 30th November 2001. [Google Scholar]
 14. Gordon, R. J. (1984). Unemployment and potential output in the 1980s. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 537-86. [Google Scholar]
 15. Göçer, İ. (2015). Okun Yasası: Turkiye Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-10. [Google Scholar]
 16. Göktaş-Yılmaz, Ö. (2005). Türkiye ekonomisinde büyüme ile işsizlik oranları arasındaki nedensellik ilişkisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2, 63-76. [Google Scholar]
 17. Holmes, M. J., ve Silverstone, B. (2006). Okun's law, asymmetries and jobless recoveries in the United States: A Markov-switching approach. Economics Letters, 92(2), 293-299. [Google Scholar]
 18. Huang, H.C. ve Lin, S. C. (2008). Smooth-time-varying Okun's coefficients. Economic Modelling, 25(2), 363-375. [Google Scholar]
 19. Kreishan, F. M. (2011). Economic growth and unemployment: An empirical analysis. Journal of Social Sciences, 7(2), 228-231. [Google Scholar]
 20. Knotek, E. S. (2007). How useful is Okun's law?. Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City, 92(4), 73. [Google Scholar]
 21. Kónya, L. (2006). Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with a Panel Data Approach. Economic Modelling 23 (6), 978–92. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2006.04.008. [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Lal, I., Muhammad, S. D., Jalil, M. A., ve Hussain, A. (2010). Test of Okun’s law in some Asian countries co-integration approach. European journal of scientific research, 40(1), 73-80. [Google Scholar]
 23. Lee, J. (2000). The robustness of Okun's law: Evidence from OECD countries. Journal of macroeconomics, 22(2), 331-356. [Google Scholar]
 24. Loria, E., ve de Jesús, L. (2011). 13 The robustness of Okun’s law–evidence from Mexico. Routledge studies in development economics, 264. [Google Scholar]
 25. Mauro, L., ve Carmeci, G. (2003). Long run growth and investment in education: does unemployment matter?. Journal of macroeconomics, 25(1), 123-137. [Google Scholar]
 26. Mıhçı, S., ve Atılgan, E. (2010). İşsizlik ve büyüme: Türkiye ekonomisi için Okun katsayıları. İktisat İşletme ve Finans, 25(296), 33-54. [Google Scholar]
 27. Muscatelli, V. A., ve Tirelli, P. (2001). Unemployment and growth: some empirical evidence from structural time series models. Applied economics, 33(8), 1083-1088. [Google Scholar]
 28. Noor, Z. M., Nor, N. M., ve Ghani, J. A. (2007). The relationship between output and unemployment in Malaysia: Does Okun’s law exist. International Journal of Economics and Management, 1(3), 337-344. [Google Scholar]
 29. Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics Statistics Section, 98–104. [Google Scholar]
 30. Öztürk, S., ve Sezen, S. (2018). Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındakı İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(41), 1-14. [Google Scholar]
 31. Pehlivanoğlu, F., ve Tanga, M. (2016). An Analysis on the Validity of Okun's Law: Case of Turkey and BRICS. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 31-44. [Google Scholar]
 32. Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics. https://doi.org/10.17863/CAM.5113. [Google Scholar] [Crossref] 
 33. Pesaran, M. H., Ullah, A., ve Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence. The Econometrics Journal, 11 (1), 105–27. https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x. [Google Scholar] [Crossref] 
 34. Pesaran, M. H., ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels.  Journal of Econometrics, 142 (1), 50–93. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010. [Google Scholar] [Crossref] 
 35. Pierdzioch, C., Rülke, J. C., ve Stadtmann, G. (2011). Do professional economists’ forecasts reflect Okun's law? Some evidence for the G7 countries. Applied Economics, 43(11), 1365-1373. [Google Scholar]
 36. Rahman, M., ve Mustafa, M. (2017). Okun’s law: evidence of 13 selected developed countries. Journal of Economics and Finance, 41(2), 297-310. [Google Scholar]
 37. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48 (1), 1. https://doi.org/10.2307/1912017. [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Smith, G. (1975). Okun’s law revisited. Quarterly Review of Economics and Business, 15(4), 37-54. [Google Scholar]
 39. Sodipe, O. A., & Ogunrinola, O, I. (2011). Employment and Economic Growth Nexus in Nigeria. International Journal of Business and Social Science, 2(11), 232-239. [Google Scholar]
 40. Soylu, Ö. B., Çakmak, İ., ve Okur, F. (2018). Economic growth and unemployment issue: Panel data analysis in Eastern European Countries. Journal of International Studies, 11(1), 93-107. [Google Scholar]
 41. Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model. Econometrica, 38(2), 311. https://doi.org/10.2307/1913012. [Google Scholar] [Crossref] 
 42. Timur, C., ve Doğan, Z. (2015). İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye Analizi Jobless Growth: Analysis of Turkey. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 231-247. [Google Scholar]
 43. Uysal, D., ve Alptekin, V. (2009). Türkiye Ekonomisinde Büyüme-İşsizlik İlişkisinin Var Modeli Yardımıyla Sınanması (1980-2007). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(2), 69-78. [Google Scholar]
 44. Üzar, U. ve Akyazı, H. (2018). Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin OECD Ülkeleri Düzeyinde Ekonometrik Bir Analizi.  C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 463-479. [Google Scholar]
 45. Villaverde, J., ve Maza, A. (2009). The robustness of Okun's law in Spain, 1980–2004: Regional evidence. Journal of Policy Modeling, 31(2), 289-297. [Google Scholar]
 46. Zagler, M. (2003). A Vector Error Correction Model of Economic Growth and Unemployment in Major European Countries and An Analysis of Okun's Law. Applied Econometrics and International Development, 3(3), 93-118. [Google Scholar]
 47. Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348–68. https://doi.org/10.1080/01621459.1962.10480664 [Google Scholar] [Crossref]