Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4802   |  e-ISSN: 2602-4500

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2019, Vol. 3(1) 20-35

Mutluluğun İş Verimliliği Üzerine Etkisi

Sırma Özeren & Fazıl Özen

pp. 20 - 35   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2019.205.2   |  Manu. Number: MANU-1907-19-0002

Published online: August 29, 2019  |   Number of Views: 20  |  Number of Download: 186


Abstract

Mutluluk, hayatı yaşanılır hale getiren en önemli unsurlardan birisidir. Mutluluk kişinin biyolojik yapısıyla ilişkili olduğu gibi çevresel ve sosyal faktörlerlerle de yakından ilişkilidir. Kişinin mutluluğu üzerinde beslenme şekli, spor-egzersiz gibi günlük faaliyetler, aile içindeki huzur, yaşanılan yerin coğrafi yapısı, iklimi, ülkenin refahı, demokratik ve demografik yapısı, gürültü ve görüntü kirliliği gibi çeşitli faktörler rol oynar. Mutlu kişiler yardımsever, özgüveni yüksek, etrafına pozitif enerji yayan, yaratıcı ve üretken insanlardır. Bu kişiler kendilerine gösterdikleri saygı ve özeni çevrelerindeki tüm insanlara ve hatta doğaya da gösterirler. Sosyal ve duygusal ilişkileri uzun süreli ve sağlıklı yürüdüğü için mutlu bireyler diğerlerine göre toplumda daha fazla değer görmektedir. Ayrıca, mutluluklarını iş hayatına yansıttıkları için mutlu insanlar hem bireysel hem de genel iş başarısının artmasına katkıda bulunur.

Keywords: Mutluluk, başarı, verimlilik


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozeren, S. & Ozen, F. (2019). Mutluluğun İş Verimliliği Üzerine Etkisi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(1), 20-35. doi: 10.29329/ijiasos.2019.205.2

Harvard
Ozeren, S. and Ozen, F. (2019). Mutluluğun İş Verimliliği Üzerine Etkisi . International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 3(1), pp. 20-35.

Chicago 16th edition
Ozeren, Sirma and Fazil Ozen (2019). "Mutluluğun İş Verimliliği Üzerine Etkisi ". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 3 (1):20-35. doi:10.29329/ijiasos.2019.205.2.

References
 1. Achor, S. (2010). The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work, the Crown Publishing Group, 272 pages. [Google Scholar]
 2. Aktüel Psikoloji, http://www.aktuelpsikoloji.com/hava-durumu-psikolojiyi-etkiliyor-17019h.htm (Erişim tarihi: 18 Temmuz 2019) [Google Scholar]
 3. Amorosi, M. (2014). Correlation between sport and depression, Psychiatria Danubina, Vol. 26, Suppl. 1, pp 208-210.   [Google Scholar]
 4. Aristoteles (2019). Nikomakhos’a Etik, Çev. Furkan Akderin, Say Yayınları, 238 sf. [Google Scholar]
 5. Bartels, M., Saviouk V., De Moor M.H., Willemsen G., Van Beijsterveldt T.C., Hottenga J.J. (2010). Heritability and genome-wide linkage scan of subjective happiness, Twin Res. Hum., 13:135-142.  [Google Scholar]
 6. Başaranoğlu, M. (2018). İkinci Beyin: Bağırsaklar, Alfa Yayıncılık, 224 sf, İstanbul. [Google Scholar]
 7. Benazus, H. (2004). İnsanın Bitmek Bilmeyen Arayışı: Mutluluk, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 8. Ben-Shahar, T., Ridgway, A. (2017). The Joy of Leadership, John Wiley&Sons, Canada. [Google Scholar]
 9. Bergland, C. (2010). The Athlete's Way: Training Your Mind and Body to Experience the Joy of Exercise, St. Martin's Press, 384 pp. [Google Scholar]
 10. Blum, K., Chen, A.L.C., Chen, T.J.H., Bowirrat, A., Downs, B.W., Waite, R.L., Reinking, J., Kerner, M., Braverman, D., Nubile, N.D., Rhoades, P., Braverman, E.R., Savarimuthu, S.M., Blum, S.H., Oscar-Berman, M., Palomo, T., Stice, E., Gold, M., Comings, D.E. (2009). Genes and Happiness, Gene Ther. Mol. Biol., Vol. 13, 91-129.  [Google Scholar]
 11. Cevizci, S., Erginöz, E., Baltaş, Z. (2009). İnsan Sağlığının İyileştirilmesine Yönelik Hayvan Destekli Tedaviler, TAF Prev. Med. Bul.l, 8 (3): 263-272.  [Google Scholar]
 12. Cheng, Z., Smyth, R. (2015). Sex and Happiness, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 112: 26-32.  [Google Scholar]
 13. Dbe 2010, https://www.dbe.com.tr/Kurumsal/tr/iliskiler-ve-mutluluk/ (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 14. Diener, E. (2000). Subjective Well-Being, the Science of Happiness and a Proposal for a National Index, American Psychologist, 55 (1): 34-43. [Google Scholar]
 15. Doğan Cüceloğlu 2007, http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/288/nicin-cocuk-sahibi-olmak-istiyoruz/ (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 16. Dünya Halleri 2019, https://www.dunyahalleri.com/hava-kirliligi-mutlulugu-da-etkiliyor/ (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 17. Farhud, D.D., Malmir, M., Khanahmadi, M. (2014). Happiness & Health: The Biological Factors-Systematic Review Article, Iranian J. Publ. Health, 43 (11): 1468-1477.  [Google Scholar]
 18. Formsante 2012, https://www.formsante.com.tr/mutlulugun-ozu-ozguvende-gizli/ (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 19. Fromm, E. (Çev. Yurdanur Salman) (1995). Sevme Sanatı, 125 sf., Payel Yayınevi, İstanbul. [Google Scholar]
 20. Gilman, R., Huebner, E.S., Laughlin, J.E. (2000). A First Study of the Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale with Adolescents, Social Indicators Research, 52:135-160. [Google Scholar]
 21. Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. (2019). World Happiness Report 2019, New York: Sustainable Development Solutions Network. [Google Scholar]
 22. Henry, M.S., Gendron, L., Tremblay, M.E., Drolet, G. (2017). Enkephalins: Endogenous Analgesics with an Emerging Role in Stress Resilience, Neural Plast., 1-11, doi: 10.1155/2017/1546125. [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Hr Dergi 2014, http://www.hrdergi.com/tr/dergi-haber/2014/5-May%C4%B1s/2128/%C3%A7alisan-mutlulugu-ve-bagliligi-neden-%C3%B6nemli (Erişim tarihi: 20 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 24. İlg 2016, https://www.ilgltd.com.tr/2016/10/10/gurultunun-insan-sagligi-uzerine-etkileri/ (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 25. Karaismailoğlu, S. (2019). Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum, Elma Yayınevi, 286 sf, Ankara. [Google Scholar]
 26. Karataş, A., Kılıç, S. (2017).  Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Yeşil Alanlar, Journal of Political Sciences, 26 (2): 53-78. [Google Scholar]
 27. Kjerulf, A. (2015). Happy Hour, Doğan Kitap, 205 pp, İstanbul. [Google Scholar]
 28. Koydemir, S., Bulgan, G. (2017). Mutluluk 2.0, Elma Yayınevi, 304 sf, Ankara. [Google Scholar]
 29. Kublay. D., Oktan, V. (2015). Evlilik Uyumu: Değer Tercihleri ve Öznel Mutluluk Açısından İncelenmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (44): 25-35  [Google Scholar]
 30. Lou 2016, https://www.laughteronlineuniversity.com/happiness-hormone/ (Erişim tarihi: 3 Nisan 2019). [Google Scholar]
 31. Onedio 2016, https://onedio.com/haber/-dunyada-calisanlarin-yuzde-87-si-turkiye-de-yuzde-85-i-is-yerinde-mutsuz--732587 (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 32. Oswald, A.J., Proto, E., Sgroi, D. (2015). Happiness and Productivity, Journal of Labor Economics, 33 (4): 789-822.  [Google Scholar]
 33. Özkan, B. (2015). Mutlu Aile Mutlu Çocuk, Final Kültür Sanat Yayınları, 320 sf, İstanbul. [Google Scholar]
 34. Proto, P. (1999). Mutlu Olma Sanatı, Canan Elçi (Çev.), Gün Yayıncılık, İstanbul. [Google Scholar]
 35. Russell, B. (1982). Mutluluk Yolu, Nurettin Özyürek (Çev.), Varlık Yayınları, 5.bs., İstanbul. [Google Scholar]
 36. Service Futures 2018, https://www.servicefutures.com/tr/calisan-mutlulugu-belirli-bir-hedefin-olmasi-verimliligi-nasil-artiriyor (Erişim tarihi: 20 Mayıs 2019). [Google Scholar]
 37. Sharma, R. (2007). Mutluluk için tek adım, Tempo Dergisi, sf. 60. [Google Scholar]
 38. Tdk 2019, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&kelime=mutluluk-&kategori=verilst&ayn=tam (Erişim tarihi: 16.05.2019). [Google Scholar]
 39. Tsutsui, Y. (2013). Weather and Individual Happiness, Weather, Climate, and Society, published by American Meteorological Society, 5 (1): 70-82. [Google Scholar]
 40. Turan, N. (2018). Çalışma Mutluluğu: Kavram ve Kapsam, Uludağ Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37 (1): 169-212.   [Google Scholar]
 41. Uplifers 2015, https://www.uplifers.com/mutlu-insanlarin-farkli-yaptigi-10-sey/ (Erişim tarihi: 16.05.2019). [Google Scholar]
 42. Uplifers 2016, https://www.uplifers.com/para-gercekten-mutlulugu-satin-alamaz-mi/ (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019). [Google Scholar]