Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4802   |  e-ISSN: 2602-4500

Yazar Rehberi

IJIASOS dergisinde yayınlanan tüm makaleler yazım usulü ve şekli American Psychological Association Publication Manual (6th ed.) uygun olmalıdır. Makalenin özet metni 150 - 300 kelime arasında olmalıdır. Makale Türkçe ise 600-1200 kelime arası geniş ingilizce özet yer almalıdır. Geniş özet içccedil;erisinde araştırma yöntemi, katılımcılar, bulgular ve sonuçlara yönelik içerik yer almalıdır. Tablo ve kaynakçalar APA stilinde yazılmalıdır. Makale Word formatında (.doc, .docx) yazılmalı 12 punto Times New Roman ve 1 satır genişliğinde olmalıdır.  Makalenin 30 sayfadan fazla olmaması önerilmektedir. Makalenin başka bir dergi tarafından kabul edilmemiş, tamamı veya bir kısmı yayınlanmamış olmalıdır. Makale tam metin dosyasında yazar bilgileri yer almamalıdır.

Yazar bilgileri içeren ayrı bir dosya, makale dosyaları alanına türü  "Editör için ek dosya" seçilerek yüklenmelidir. Bu dosya içerisinde yazarların adı, soyadı, ünvanı, kurumu, bölümü, eposta ve telefon bilgisi ile kısa özgeçmiş metinleri yer almalıdır.

Gönderilen makaleler editör tarafından incelenerek en az iki alan uzmanı hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından editör hakem değerlendirmesini göz önüne alarak makale hakkında nihai kararı vermektedir. Kabul edilen makaleler editörün uygun gördüğü sayıda yayımlanmaktadır.

Tüm makaleler online makale yönetim sistemi olan e-Journal Management System üzerinden toplanmaktadır. Makalenin gönderim, değerlendirme, hakem vb. tüm süreçleri bu yazılım üzerinden yürütülmektedir. Makale yayınlanmadan önce intihal programına tabi tutulmaktadır.

Makale göndermek için tıklayınız


302 defa okundu.