Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4802   |  e-ISSN: 2602-4500

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 2017, Vol. 1(1) 91-102

Bilgi Ekonomisinde Sendika İçi Demokrasi Bağlamında İşçilerin Kararlara ve Yönetime Katılması

Volkan Dedeoğlu

pp. 91 - 102   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasos.2017.85.7   |  Manu. Number: MANU-1712-23-0002.R1

Published online: December 28, 2017  |   Number of Views: 81  |  Number of Download: 107


Abstract

Son yirmi yılda ortaya çıkan bilgi ekonomisi çalışma hayatını derinden etkilemiştir.Bu değişim sürecinden sendikalar, emek piyasaları, işçi sınıfı gibi çalışma hayatının bütün kesimleri etkilenmişlerdir.Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan çalışma ilişkileri sistemi yerini bilgi teknolojilerine adapte olmaya çalışan yeni bir çalışma ilişkileri sistemi ortaya çıkarmıştır.Geleneksel imalat sektöründe çalışan mavi yakalı işçilerin yerine bilgi işçileri gelmiş yine klasik emek piyasaları yerini bilgi ekonomisine dayalı interneti yoğun olarak kullanan farklı emek piyasaları ortaya çıkarmıştır.

Keywords: Bilgi Toplumu, Yönetime Katılma, Bilgi Ekonomisi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Dedeoglu, V. (2017). Bilgi Ekonomisinde Sendika İçi Demokrasi Bağlamında İşçilerin Kararlara ve Yönetime Katılması. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), 91-102. doi: 10.29329/ijiasos.2017.85.7

Harvard
Dedeoglu, V. (2017). Bilgi Ekonomisinde Sendika İçi Demokrasi Bağlamında İşçilerin Kararlara ve Yönetime Katılması. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1), pp. 91-102.

Chicago 16th edition
Dedeoglu, Volkan (2017). "Bilgi Ekonomisinde Sendika İçi Demokrasi Bağlamında İşçilerin Kararlara ve Yönetime Katılması". International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences 1 (1):91-102. doi:10.29329/ijiasos.2017.85.7.

References
 1. Balcılar, Hüseyin, (2008). “Türkiye’nin Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, S.B.E
 2. Castells, M. (1997), The Rise of the Network Society, Maldon Mass./Oxford: Black­well Publishers
 3. Çelik Sümeyra, Türkiyeİşgücü Piyasasının Esnekliği ve Esnek Çalışma Önündeki Engeller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara 2007
 4. Dağdelen İlhan, Post fordizm, Mevzuat Dergisi, Yıl:8, Sayı:90, 2005
 5. Erdut, Tijen.(2003), “Çalışma Yaşamında Esneklik ve Kuralsızlaştırma”, TUHİS Dergisi, Kasım
 6. Erkan H, H. Atik, S. Taban, and C. Özsoy, Bilgi Ekonomisi, 1. Baskı. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2748 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1706, 2013
 7. Grugulis, I., Willmott, H. and Knights, D. (2001) International Studies of Management and Organzsation, Special issue on the Labor Process Debate, 30:4.
 8. Kelleci Mehmet Ali, Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasinin Temel Aktörleri Ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Firsatlar Ve Riskler, DPT, Yayın No: DPT. 2674, Ankara 2003
 9. Kelly John, Caroline Kelly, “Them and Use; Social Psychology and The New Industrial Relations”, British Journal of Industrial Relations. March 1991.
 10. Kenney, M., and R. Florida (1993) Beyond Mass Production: The Japanese System and its Transfer to the U.S., New York: Oxford University Press. S.16
 11. Klein Janice A., “ The Human Costs of Manufacturing Reform” Harvard Business Review, March-April 1989
 12. Lengel. L, “The Information Economy and the Internet”, Journal. Mass Commun., vol. II, 2009
 13. Murray, F. ve Willmott, H. (1997). Putting information technology in its place: Towards flexible integration in the network age, Information Technology and Organization: Strategies, Networks, and Integration. RCDL Brian P. Bloomfield. Oxford, UK: Oxford University Press,
 14. Norbert Berthold, Labor Market Policy in the New Economy, Paper presented at the Conference Economic Policy in the. New Economy. organized by the Kiel Institute of World Economics, Paderborn, May 15-16, 2001,Würzburg 2001
 15. Nordhaus, W. (2001), Productivity Growth and  the New Economy, NBER Working Paper 8096, Cambride,
 16. Ozaki R, 1991 Human Capitalism: The Japanese Enterprise System as World Model (Penguin Books, New York)
 17. Özen Zeki, Elif Kartal, Çiğdem Selçukcan Erol, Fatma Önay Koçoğlu Bakioğlu, Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma, XVI. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2014, Mersin Üniversitesi, 5 - 7 Şubat 
 18. Peter J.Turnbull, “The Limits of Japanisation: Just-in –Time,  Labour Relations and the UK Automotive Industry,” New Technology, Work and Employment , Vol :3, No:1, 1988
 19. Piore M J, Sabel C F, 1984 The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity (Basic Books, New York)
 20. Saklı Ali Rıza, Kapitalist Gelişim Sürecinde Fordizm ve post – fordizm, Ankara, Ocak 2007, http://ses.org.tr/wp-content/uploads/fordizmpostfordizm.pdf
 21. Şenkal Abdulkadir, Sendikasız Endüstri İlişkileri, Kamu-İş Yayınları, Ankara 1999
 22. Şenkal Abdulkadir, Sosyal Boyutuyla Bilgi Ekonomisi ve Emek, Umuttepe Yayınları, Kocaeli 2015
 23. Taşçı Kamil, Bilgi Ekonomisinin Kuramsal Çerçevesi, XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara,  s.319
 24. Turnbull Peter J., “ The Limits of Japanisation: Just-in –Time,  Labour Relations and the UK Automotive Industry,” New Technology, Work and Employment , Vol :3, No:1, 1988
 25. Wilkinson Barry and Nick Oliver” Power, Control and the Kanban” Journal of ManagementStudies, Vol:26, No:1, 1989